Det borgerlige flertallet på Stortinget innførte EUs postdirektiv, og dermed full konkurranse på brevpost. De rødgrønne partiene på Stortinget stemte imot denne liberaliseringen. Vi i Postkom har jobbet mot liberaliseringen i mange år. Vi sa at det ikke ville føre til bedre posttjenester. Vi sa at det ville bli dyrt, dårlig og distriktsfiendtlig, og det har det blitt.

Vi som jobber i Posten vet at det sendes færre brev enn tidligere, men vi mener det er uklokt at flere postselskaper skal dele på å levere et stadig lavere brevvolum.

Det er blitt slutt på postomdeling på lørdager, og det er varslet at brev kommer til å bruke lengre tid fra de blir sendt til de kommer fram.

I tillegg til at posttjenestene har blitt svekket, betaler heller ikke regjeringen for de tjenestene de pålegger Posten Norge å utføre.

Tvert imot så tar de ut uansvarlig høye utbytter. Dette svekker Posten og fører etter hvert til et enda dårligere tilbud til befolkningen.

Det er vanskelig å reversere den liberaliseringen den blåblå-regjeringen har innført.

Det som derimot er mulig er å velge politikere som er opptatt av at vi har gode posttjenester i hele landet, også i årene som kommer.

Da må man stemme rødgrønt.

LES OGSÅ: Jing mistet mobilen i Polen. Noen uker senere fikk han denne pakken i posten