For dem som har sett hva Drammens Tidende har skrevet om det som har utspilt seg der etter valget, må mildt sagt være forvirret.

Småpartiene (KrF, Sp, V,  MPD, og SV) som fikk 10 % av stemmene, kom inn med fem representanter av totalt elleve i formannskapet. Arbeiderpartiet fikk 37 % av stemmene, men fikk bare en representant.

Dette gikk visst på forhandlinger, da Ap forhandlet bort  fire av fem representanter bare for å beholde ordførerkjede t.

Medfører dette riktighet ordfører Bye?

KrF fikk 3,7% av stemmene og forhandlet fram varaordførervervet.

Tror neppe det var det velgerne ønsket, da over 96 % av velgerne ikke ønsket KrF- politikk.

Den sittende ordføreren forhandlet med andre ord bort fire av fem representanter i formannskapet for å beholde ordførerkjedet. Hva har dette med politikk å gjøre?

Forhandlet Ap til seg bare en representant, med 37 % av stemmene? Hva vil dette føre til på sikt?

Velgerne er allerede på god vei til å si sitt. Sofapartiet blir bare større og større. Dette blir jo enda mer skremmende når en ser at det ikke bare er Nedre Eiker som nærmest forvrenger hele valgresultatet.

Det er mange kommuner her i landet som lider samme skjebne – dessverre.

Fortsetter dette, med at småpartiene driver hestehandel for å få fram sine særinteresser ved å presse de store partier til å gi fra seg sine posisjoner, vil interessen for å gå til valglokalene bli mindre og mindre.

Nedre Eiker er nå et eksempel på hvor lite vårt demokrati er, når velgernes stemmer ikke betyr noe for dem som bestemmer.

For de velgere som stemmer på politikk og ikke på person, vil gjøre sofapartiet mye større ved neste valg.