Det er hyggelig at Buskerudbenken har fått til framgang blant annet når det gjelder Ringeriksbanen (over 20 år etter første stortingsvedtak), nytt sykehus i Drammen (flere tiår med venting her også) og RV23 (17 år etter at Oslofjord-tunnelen åpnet), men totalt sett kommer fylket vårt altfor dårlig ut. Buskerud fortjener bedre!

Jeg har fulgt statsbudsjettforhandlingene tett i sju år nå via Venstres sentralstyre og stortingsgruppe, og jeg må si at Buskerud dessverre kommer for dårlig ut nesten hvert år.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

Det er bare å ta en titt på budsjettet og se hva det enkelte fylket får av midler, infrastruktur og prosjekter. Når det gjelder fjoråret, så synes ikke jeg stortingspolitikerne våre har kjempet godt nok. Både hovedsetet for den nye politiregionen, og deretter det nye lønningskontoret, gikk til andre fylker enn Buskerud, selv om faginstansene anbefalte å legge det hit.

Det skyldes at stortingspolitikere fra andre fylker har vært flinkere med å jobbe for plasseringen av disse arbeidsplassene.

Også når det gjelder rammevilkår for eksisterende arbeidsplasser, gjør ikke representantene nok. Når jeg snakker med folk som jobber i skogindustrien i Buskerud, hører jeg skuffelse over at verken de rødgrønne eller Høyre og Frp har tilrettelagt bedre for å skape grønne arbeidsplasser. Her har fylket vårt et stort potensial. Men da trenger vi en reell satsing på skogsnæringen og på den grønne omstillingen. To ganger måtte jeg jobbe hardt for å få Venstres stortingsgruppe til å redde arbeidsplassene knyttet til romvirksomhet blant annet rundt Kongsberg og Drammen fra omfattende kuttforslag Høyre og Frp hadde planlagt i statsbudsjettforslaget sitt.

Når det gjelder Drammen tinghus, er jeg bare oppgitt.

Jeg fikk Venstre med på å kjempe gjennom penger til nytt tinghus i to omganger – selv om det var stor motstand mot dette i regjeringen – og enda er ikke disse pengene på plass. Selv om Stortinget altså for lengst har vedtatt dem. Noe lignende skjedde da Venstre fikk gjennomslag for å gjøre månedsbillettene for tog fra Kongsberg, Mjøndalen, Drammen osv. 20 % billigere – intern motstand fra noen i Frp førte til at vedtaket ikke ble iverksatt før i oktober i fjor.

Jeg har ikke sett at noen av Buskerud-representantene har vært ute og jobbet for dette.

LES OGSÅ: Vi føler oss trygge på at det etableres et fullverdig sykehus på Brakerøya

Folk i Buskerud har ventet lenge på en avklaring angående ny Oslofjord-forbindelse, men heller ikke her virker det som om Buskerudbenken har vært veldig synlig. Slik blir det lite utvikling av. Alt i alt vil jeg si at våre representanter på Stortinget – for de er jo valgt på vegne av oss alle – burde bruke mer tid på fylket. På papiret har vi noen av de mektigste personene, blant dem parlamentarisk leder for Høyre, en statsråd, inntil nylig en statssekretær, og så Kolberg fra Ap, men det gjenspeiles ikke helt når man ser på resultatene.  Jeg har kommet med kritikk av for lite gjennomslag tidligere, og da svarte Høyre og Frp med å latterliggjøre kritikken – at jeg ikke kan vite om slikt siden jeg ikke sitter på tinget selv.

Jeg vet ikke hvor lurt det er å avfeie alle som ikke sitter på Stortinget som dumme og uinformerte. Folk flest sitter ikke der, men de følger med likevel.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Ikke kutt i toppidrettstilbudet!

* Remaskrik i Drammen

* Gratulerer, statsråd Vidar Helgesen!