Mennesker kommer i mange varianter og utvikler seg i mange varianter. 50 års kamp - vi må videre

Av
DEL

MeningerMennesker kommer i mange varianter og utvikler seg i mange varianter. Fra vi er barn, gjennom ungdommen og til vi blir voksne. Ingen er like og verdien av det er enormt stor og svært viktig å hegne om.

Dessverre er ikke alle enige i det. Hatytringer og vold mot seksuelle minoriteter ødelegger livene til altfor mange mennesker hver eneste dag. Kampen for rettigheter for seksuelle minoriteter har kommet langt, men vi er dessverre langt fra å ha kommet i mål. Vi må fortsette jobben for å sikre like juridiske rettigheter og vi må skape holdninger som gjør at alle kan leve slik de virkelig er.

Undertrykking i religioners navn

I enkelte religiøse miljøer har man fortsatt leveregler som hindrer mange i å kunne være seg selv. Dette gjelder spesielt i muslimske og konservative kristne miljøer, både katolske og frikirkelige. I tillegg utøves en streng sosial kontroll, ofte med negative fortegn.

Dette har Regjeringen tatt tak i. I fjor kom handlingsplanen mot negativ sosial kontroll. I den er det flere konkrete tiltak som blant annet obligatorisk kurs for religiøse ledere i norsk verdisyn og demokrati. Dette kan bidra til å skape en bedre forståelse også for seksuelle minoriteter.

Vi må forhindre at folk blir påtvunget en omvendelse eller reorientering på grunn av seksuell legning. EU anbefaler medlemslandene å innføre forbud mot konverteringsinngrep. Malta har gjort det, England er på trappene. Vi må gå i gang med arbeid for å etablere et forbud mot konverteringsinngrep også i Norge.

Samtidig er det avgjørende at kommunene følger opp. Det handler om å oppsøke og bli kjent med trossamfunn i kommunene. Følge dem opp gjennom dialogmøter. Spørre om kvinnesyn, spørre om syn på seksuelle minoriteter. Fortelle om norske verdier, barneoppdragelse, og friheten ethvert menneske har til selv å velge måten de vil leve livet sitt på.

Listen kan gjøres lengre, og arbeidet med å kjempe for verdien av ulikhet og enkeltmenneskets rett til selv å velge må fortsette med uforminsket styrke.

Også i Europa ser vi dessverre tendenser til økende fordommer og vold mot seksuelle minoriteter. Det er en skremmende utvikling, og vi må jobbe enda hardere for å stoppe slike holdninger. Et viktig ledd i dette arbeidet er det regjeringen gjør for å tette hull i lovverket knyttet til hatytringer og hatvold. Samtidig må det jobbes aktivt for å motvirke ekstreme miljøer lokalt hvis man ser at de er i ferd med å bygge seg opp.

Familier kommer i mange varianter

Familier kommer i mange varianter. For bare noen 10-år siden var aleneforeldre uvanlig, og mange advarte mot utviklingen. Det har gått helt fint. I dag er det mange barn som vokser opp med 2 mødre, 2 fedre, 2 fedre og 1 mor eller omvendt. Ulike familier må inkluderes og vises respekt på samme måte som mer tradisjonelle familier.

Barn må få vite at foreldrene er like bra uansett, og at Per og Pål er like mye foreldre som Lars og Lise eller Maren og Mia. Det er ikke homopropaganda i barnehagen. Det er helt vanlig barneoppdragelse, og helt vanlige familier.

Tilsvarende er det i alle våre byer, bygder, tettsteder og boligfelt. Vi har dessverre sett en fullstendig hårreisende og uakseptable aksjon mot en familie i Sandnes, trolig motivert av at familien ikke er en tradisjonell mor-far-barn.

Hver og en av oss har et selvstendig ansvar for å inkludere våre naboer, og forebygge mobbing, utestengelse, hærverk og vold. Det gjelder enten naboen heter Sana og Ali, Sandra og Anna eller Alf Johanne.

Skolen - en arena vi må jobbe med

Det er blitt lettere for unge i dag å «komme ut». Aksept av ulike legninger og kjønnsidentiteter er langt større, og i de aller fleste miljøer ansees ikke dette som noe problem. Likevel er fortsatt ‘homo’ et av de mest brukte skjellsordene i skolegården, og i en del miljøer er homofili og andre seksuelle minoriteter ikke akseptert.

Her ligger en dualitet vi må være bevisst, og som vi må jobbe med: For mange er ikke legning noe problem. Men for en del er dette fortsatt vanskelig, de er redd seg selv, redd for mobbing, redd for isolasjon og utestengelse. For en del er det frykt, for noen er det reelle bekymringer.

Skolene er vår viktigste fellesarena i oppveksten. Det er derfor helt avgjørende at vi har lærere, rådgivere og ikke minst en skolehelsetjeneste som er oppmerksomme, og har kunnskap om hvordan se, spørre og hjelpe de som sliter med egen legning, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet.

Å skape et trygt miljø i skolen handler ikke bare om fravær av mobbing og ekskludering. Det handler også om å skape en trygg havn og en god veiledning for å takle det som er utenfor skolen.

Innføring av livsmestring som eget fag er et viktig bidrag. Samtidig må kommunene som skoleeiere være bevisste og bidra til kompetansebygging i førstelinjen slik at usikre barn og unge blir sett og får hjelp.

Regjeringen har mål om å bli best på rettigheter for seksuelle minoriteter i Europa. Vi har fortsatt en vei å gå!

Andre innlegg fra dt.no/meninger:

Tusenvis vil bli sykepleiere - universitetene vil ikke ha dem. Hvorfor, rektor Aasen?

Drammen Høyre er garantisten for at det ikke innføres eiendomsskatt i Drammen kommune

Drammen Byliste er ikke lagt ned

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags