Som leder av Samlivssenteret på Modum Bad, som prest, biskop og veileder for hundrevis av par har jeg aldri fordømt de som ikke får til sine samliv.Jeg har forsøkt å hjelpe folk til å få bedre samliv. Men jeg har også mange ganger hjulpet folk til å skille lag på en skikkelig måte der deres samliv har utløst for mye vondt i og mellom mennesker.

Derfor har jeg også alltid sagt i taler, foredrag og artikler: Husk at du er mer enn ditt samlivsbrudd. Du er mer enn ditt livs nederlag! Du er et helt liv! Kirken må og skal vise respekt for menneskers nødvendige samlivsbrudd.

Mitt poeng i lørdagens Bispeveien var et memento til oss alle: La oss ta vare på hverandre som medmennesker så langt det er mulig. Strid, konflikter, uredelighet og krenkelser har alltid en kostnad.

FLERE MENINGER:

* Nytt sykehus: Bygg smart!

* For rask konklusjon om Hurum

* -Alle kunder er like viktige for oss