Vår biskop har tillatt seg å informere allmennheten gjennom artikler i lokalaviser i Drammen om hvordan han ser på en del av livets aspekter.

Til tross for at disse artiklene ikke på noen måte har vært kontroversielle, blir han utsatt for uprovoserte angrep i et par leserinnlegg i avisene.

I den første artikkelen oppfordrer biskopen oss skap-kristne til å stå frem med vårt livssyn. Dette har falt Håkon Lutdal tungt for brystet.  Lutdal har derfor skrevet et innlegg i et par aviser, hvor han raljerer med at biskopen ”vifter med korset”.  Det skal den selv-suverene Lutdahl ikke ha noe av!

Så skrev biskopen en artikkel om å anstrenge seg for å bevare de samboerforhold og ekteskap som man måtte være gått inn i. 

Dette tolker Finn Sjuve som et angrep på fraskilte. Dette er en logikk som minner om Ridderkommandørens sutring om dårlig kosthold i det fengslet han residerer i. Og når biskopen utdyper hvordan han ser på forhold som skjærer seg mellom par, så har ikke Sjuve annet tilsvar å komme med enn at biskopen bør utestenges fra å få publisert noe i Drammens Tidende.

Til tross for at Norge etter hvert er blitt et multikulturelt samfunn, og at oppslutningen om kirken er dalende i deler av befolkningen, så er kristendommen fortsatt landets offisielle religion.

LES OGSÅ: «Vi må ikke la dem vinne»

De grunnleggende verdiene som Norges og mesteparten av Europas samfunn er bygget på, har sitt utspring i det kristne livsynet. Riktignok har humanetikerne overtatt de fleste av disse verdiene som sine, men har skrelt bort deres religiøse begrunnelse. Det er nå likevel et faktum at disse verdiene kom til Norge som et resultat av at kristendommen blei innført til landet.

For øvrig har jeg vanskelig for å forstå logikken i å ta det ubehaget som følger med å følge humanetiske prinsipper, uten å begrunne det i en dypere forståelse av livets hensikt.

LES OGSÅ: Takk, Per Arne Dahl!

Uten slik forståelse ville det logiske være å følge filosofien til fortidens Sparta: "Gjør hva fanden du vil, men pass på at dem det går ut over ikke oppdager det.”

Arnulf Øverland skrev en gang:  ”Fjern kristenkorset av ditt flagg, og mal det rent og rødt. La ingen få fortelle deg at Frelseren er født.” 

Det er en del regimer som har malt flagget sitt rødt, og der har det da flytt blod så det monner. Ellers så har vi jo erfaring med en del filosofier som ikke har bygd på kristne verdier. Da jeg kom til verden var det mange som sverget til Ybermenneskenes rett til å underkaste seg Untermenneskene. Selv ikke IS har klart å komme opp på det volumet av fornedrelse av andre mennesker som denne filosofien avstedkom. I dag synes jeg det er maktpåliggende at vi må kjempe mot dem som mener man skal forskjellsbehandle ”troende” og ”vanntro”. For øvrig synes jeg å se en tendens til at egoisme, uredelighet og kriminalitet er på fremgang i befolkningen.

Jeg tror at dette er en konsekvens av at våre kristne verdier svekkes.

LES OGSÅ: Åpent brev til NRK og Den norske kirke

Jeg for min del mener at det er viktig at Norge fortsatt skal fremstå som et kristent land. Da er det både riktig og ønskelig at Kirken kommuniserer med befolkningen, ikke bare i forsamlinger med likesinnede, men også med dem man bare når gjennom aviser og andre massemedia.

Det burde både Lutdal og Sjuve kunne tåle.
 

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* «Vi må spille fotball når banene er på sitt beste»

* Til Odins enøyde soldater: Ikke prøv dere!

* Takk til deg som er frivillig!