For 10 år siden ble Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) etablert. Et fellesskap av ulike livssynsorganisasjoner med et ønske om samarbeid til beste for samfunnet. I jubileumsåret har DOTL 24 medlemsorganisasjoner. Som baptist er jeg både stolt og glad for at Drammen baptistmenighet har vært med fra starten.

Sosialt engasjement er en viktig del av mitt livssyn og av baptistenes kristendomsforståelse. Baptistene er en kristen minoritetskirke i Norge med ca. 12 000 medlemmer. Internasjonalt er tallet omtrent 100 millioner.

Våre røtter går tilbake til reformasjonen på 1500-tallet og helt fra starten har samvittighetsfrihet, trosfrihet og ytringsfrihet vært sentrale verdier for oss. Også i nyere tid har baptister forsvart disse rettighetene, blant annet ved å støtte muslimers rett til å bygge moské og ved å kritisere russiske myndigheter for diskriminering av Jehovas Vitne. «En fri kirke i en fri stat» har vært et motto. Det ligger en forpliktelse til sosialt engasjement i vår måte å være kristne på.

Siden februar 2018 har jeg hatt plass i DOTL-styret. Styremøtene begynner alltid med livsdialog. Sammen velger vi et tema hver og en av oss får reflektere over og legge frem noen tanker rundt i noen minutter. Jeg får løfte frem egne ideer og forestillinger, men vel så viktig er at jeg får høre alle de andres tanker om det samme emnet. Min horisont utvides, jeg inviteres til å se nye sammenhenger, jeg oppdager at mine selvsagtheter er vanskeligheter for andre. Og jeg får kanskje også en forståelse for hvorfor det er sånn. Ingen ber meg legge bort eller underkommunisere min egen tro eller tradisjon, snarere tvert i mot. Mitt livssyn etterspørres, samtalepartnerne vil høre perspektivene min tro gir på emnet vi sammen har satt på dagsorden. Men, ikke som læresetninger fra en religion eller en konfesjon, heller som personlige refleksjoner. Slik nærmer vi oss hverandre – som enkeltmennesker og som organisasjoner – og som borgere i Drammen og omegn. Slik kan vi sammen være med å løfte bevisstheten om hvilken betydning livssyn har for integrering, fredsbygging og for en positiv utvikling av samfunnet generelt.

Les også: Din tanke er fri!

Vi som kaller oss baptister liker naturligvis godt å bli assosiert med en størrelse som Martin Luther King jr., baptistpastoren og borgerrettighetsforkjemperen fra USA. Han er et forbilde, men også en som utfordrer. I sine taler og tekster fremholdt han stadig kirkens sosiale ansvar. Kirkens oppgave er «to heal and disturb» og en kirke som bare er opptatt av livet etter døden og ikke av menneskers levekår her og nå, er en døende kirke. Selv brukte han sitt liv og sin pastortjeneste i kampen mot institusjonalisert rasisme og så ikke det som motsetning til kirkens «egentlige oppdrag», snarere tvert imot.

DOTL på sitt beste er et fellesskap som bygger ned avstand mellom ulike miljøer i samfunnet vårt og som motvirker konfliktdrivende fundamentalisme. Dette er viktig i et samfunn som synes å bli stadig mer fragmentert. Noen av oss vil bruke uttrykk som «Allahu Akbar» (arabisk: Gud er størst) fra muslimsk tradisjon eller «Deus semper major» (latin: Gud er alltid større) fra kristen tradisjon for å understreke at Gud er større enn våre uenigheter her og nå. Andre vil ikke trekke inn Gud, eller gud, i det hele tatt. Nettopp i dette har DOTL sin eksistensberettigelse; vi ser etter tangeringspunkter, etter muligheter for fellesskap på tvers av tro og livssyn, for å kunne bruke vår kompetanse og våre erfaringer til beste for by og land. Og ved å forsøke å forstå hverandre med dette utgangspunkt er vi med på å bygge fred.

Les også: Bygger broer for naturen

Drammen og omegn tros- og livssynsforum er en frisk og oppegående 10-åring med plass til langt flere enn de 24 organisasjonene som i dag er medlem. Potensialet for å kunne bety mye for by og folk i vårt hjørne av landet og verden er stort. Det blir større jo flere som blir med. Velkommen!