Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er for mange et helt ukjent trossamfunn. Når man sier at medlemmene ofte kalles mormonere, nikker noen flere gjenkjennende. Mye takket være musikalen «The Book of Mormon» som har gått ett års tid på Det norske teateret, har flere også i Norge nå hørt om oss. Tittelen på musikalen, «The Book of Mormon», henviser til Mormons Bok, en bok med hellig skrift som vi som medlemmer av Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige bruker i tillegg til Bibelen, som et ytterligere vitne om Jesus Kristus.

Musikalen er en satire om religion og misjonærarbeid, og den oppfattes av mange som en ren latterliggjøring av kirken vår. Mange forventet nok protester og høylytt kritikk fra oss da det ble kjent at musikalen skulle settes opp. Protester og høylytt kritikk er ikke noe vi har benyttet oss av tidligere, og det var heller ikke reaksjonen denne gangen. Men hva gjorde vi i stedet?

Lederne i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige brukte det mønsteret de alltid bruker i alle saker, enten det gjelder problemløsning eller andre utfordringer. De bruker bønn for å få veiledning og inspirasjon fra Den Hellige Ånd. De bruker lærdom og eksempler fra skriftene, og de bruker Jesu Kristi eksempel. Deretter kommer de sammen for å bli enige om hva de skal gjøre. I dette tilfellet kom de fram til at de skulle gjøre følgende:

De kjøpte annonseplass for den ekte Mormons Bok på trikkene, på store billboards og i programheftene på teateret. De brukte humor med bl.a. annonsetekstene: «Boken er alltid bedre» og «Du har sett stykket, nå bør du lese boken».
I tillegg mobiliserte de ekte misjonærer og vanlige norske medlemmer av kirken utenfor teateret til å dele ut Mormons Bok til de i publikum som ønsket den etter forestillingen.

Les også:
Din tanke er fri!

En viktig del av vår tro innebærer ønsket om å ha toleranse ovenfor hverandre, selv om en holder fast på sin egen tro.
Så selv om vi i Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige er klare på at innholdet i musikalen ikke har noe med virkeligheten å gjøre, reagerte vi med humor og positivitet og så muligheter istedenfor hindringer.

Og hva er resultatet av dette? 
Kirken vår har fått enormt mange positive tilbakemeldinger fra media, andre trossamfunn, politikere, ledere og menigmann for hvordan den har opptrådt i forbindelse med den satiriske musikalen. I løpet av ett år er det delt ut rundt 35 000 utgaver av Mormons Bok i Oslo og 6 500 i Kristiansand. Mange viser interesse for den virkelige misjonærhistorien, og for «Mormons Bok - et annet testamente om Jesus Kristus», som er den fullstendige tittelen.

Det å søke veiledning hos Gud og Jesus Kristus i en situasjon som med denne satiriske musikalen, bidro til at flere har funnet Evangeliet og gleden det er å ha det i sine liv.  I tillegg har Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige fått mye positiv omtale, og et trossamfunn som ofte blir sett på som både ukjent og litt reaksjonært er nå blitt mer kjent, og flere myter og fordommer er lagt bort.

Hvordan kan vi overføre suksessen i eksempelet over til våre egne liv? Hvordan reagerer vi når noen gjør narr av oss? Når noen latterliggjør noe av det som betyr aller mest for oss? Blir vi fornærmet? Mest sannsynlig. Blir vi lei oss? Helt klart. Men hva er lurest å gjøre når vi opplever noe sånt? Når vi møter på noe ukjent, står i en konflikt, står foran et viktig valg eller har helt andre utfordringer.

For oss er det riktig å se til Kristus, be og søk veiledning i Skriftene og ved Den Hellige Ånd. Derfor anbefaler vi folk å bli kjent med skriftene, les i dem ofte, studer dem og begynn å leve etter det man lærer der.

Vi opplever at når vi får tro på Kristus kan vi få veiledning i alle ting, og det tilskynder oss til å bruke Ham som eksempel i alle ting. Også når vi møter på ting som er ukjent. Når vi ser noen som har det vanskelig, og når vi står overfor konflikter.

På denne måten gagner tro på Kristus ikke bare oss selv. Tro hjelper også de rundt oss – alle vi møter. Vi mener at vi får større kjærlighet for menneskene rundt oss når vi har tro på Kristus og lever etter hans bud. Vi får mer lyst til å hjelpe, møte alle med positivitet, respekt og forståelse.

Det er også en av grunnene til at Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Drammen er med i Drammen og omegn tro- og livssynsforum (DOTL). Vi er med i DOTL for å bli kjent med mennesker av annen tro, for å forstå dem, for å vise dem respekt og for å samarbeide med dem i ulike prosjekter, og for å fremme synet på kjærlighet og respekt som vi har for alle mennesker rundt oss.

Så takk til DOTL for at de gir oss muligheten til å være med å fronte dette synet sammen med andre trossamfunn!