Det ukjente kan virke farlig og truende. Det er lett å tillegge andre onde hensikter. Hva har vi med Drammen og Svelvik å gjøre? Vi har det mye bedre for oss selv i Nedre Eiker! Drammen er bare grådig og vil ha mere areal, handlingsrom og flere innbyggere. Drammen vil stige høyere på rankingen over Norges største byer. Drammen er ikke til å stole på. De vil utnytte oss, de kommer ikke til å tilføre Nedre Eiker noe positivt. Alle som har bidratt til vedtaket om sammenslåing mellom Drammen og Nedre Eiker har hatt uedle motiver og en skjult agenda. Fremmedfrykt. Fiendebilder.

Jeg elsker Nedre Eiker! Orkidébygda med de 24 viltvoksende orkidéartene og den artsrike floraen. Åsene på alle kanter og skauturene til Øvre Leitjenn og til Tretjennsåsen. Jeg sier med Herman Wildenvey:

«Åser som senkede rygge av dyr i hvilende ring
strakte seg solskinnstrygge hele min bygd omkring».

«Og husker du alle de trollstille tjenn?
 Og Veia den ville, ja, husker du den.
Husker du Kyrfjell og Ertekollen,
og fjellstien inn imot Nysetervollen?»

Som borger av nye Drammen, mister jeg ikke en flik av orkidébygda mi, og åsene ligger der like trygge som Dovrefjell og innbyr til turer og naturopplevelser tiurleik og kaffebål, et forfriskende sommerbad eller en feiende utforkjøring i skiløypene mot Kikut eller Glitre.

Les også: En fersk elsyklists bekjennelser

Der inne i skogene har jeg gått over grensen til flere naboer: Øvre Eiker, Modum, Lier, Hof og Drammen. Gode minner fra fine turer. Skulle jeg være redd for et nærmere forhold til disse naboene?

Jeg ønsket helst å oppheve skilsmissen mellom Øvre- og Nedre Eiker. I neste runde kommunesammenslåing med Drammen og Lier. Slik gikk det ikke. Nå vil jeg nærme meg Drammen og Svelvik med forventning om at de har noe å tilføre oss og at vi har noe å tilføre dem.

I Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) har jeg lært at det er bedre å bygge bruer enn murer. Det ukjente og fremmede er truende og farlig helt til jeg har lært det å kjenne.

Da innser jeg at mangfold er bra og ulikhet er berikende. Når jeg tar skrittet over etniske-, kulturelle-, religiøse- og livssynsgrenser, oppdager jeg en større glede ved å være menneske. Min tro blir ikke forringet – mitt livssyn berikes i møtet med andre. Jeg erfarer at de andre lytter når jeg forteller hva troen betyr for meg og min tro blir enda mer verdifull, når den har møtt andres tro eller mangel på tro, i åpen og respektfull dialog.

LES MER OM KOMMUNESAMMENSLÅING HER

Underveis i dialogen, mistet jeg ikke noe annet enn fremmedfrykt og fiendebilder. De fremmede som er kommet hit vil jeg møte med åpenhet og respekt. Svelvik og Drammen vil jeg møte i et ønske om en god utvikling i Drammensregionen! (Mens jeg håper Lier og Øvre Eiker også vil være med på laget i en ny og spennende Glitre kommune!) Min personlige utfordring er å møte alle som tror og tenker annerledes enn meg uten mistenksomhet, fordommer og frykt!

Fortsatt vil jeg vende meg mot skogen, åsene og vannene og synge «Hjembygdens sanger»:
 «Ute fra verden den vide kaller en sang meg hjem.
 Hjembygdens bakker blide, Herren velsigne dem.»