Tallene tuller ikke. Kirkelig statistikk bekrefter at færre etterspør kirkens budskap. Færre tror på Gud, og antall gudstjenestedeltagere og nattverdsgjester går ikke oppover. Ikke rart at en bilselger spurte meg: «Hvordan er det å selge en vare som ikke er etterspurt for tiden?»

Jeg forstår at han spør, og er blandet på å skulle svare. På den ene siden har han rett i at tallene ikke tuller. Kirkelig statistikk går ikke vår vei for tiden.

LES OGSÅ: Hersketeknikker fra oven

På den andre siden har vi i Tunsberg bispedømme en påske bak oss med smekkfulle kirker og en oppslutning omkring kirkelige arrangementer som jeg ikke har opplevd maken til.

Dette snakket vi om med noen danske venner som er engasjerte katolikker. De registrerte vår bekymring for kirkens stilling i samfunnet, og responderte kjapt, kontant og med et stort glimt i øyet: «Dere lutheranere blir så lett mismodige når dere ikke lykkes. Det er annerledes med oss katolikker som har vært med fra begynnelsen av. Vi vet av erfaring at det går opp og ned, opp og ned. Og slik har det gått i 2000 år».

LES OGSÅ: ... men husker vi historien?

Som kirke skal vi la oss utfordre av tall, også av dem som går oss imot. Men som kirke må vi ikke la tallene trumfe kallet. Vi må ikke la meningene om kirken i tiden trumfe det evige mysteriet.

Mange vil ha det til at vi trenger en ny markedsføringsstrategi. Kirken må få hjelp av medierådgivere! I en debatt forleden fikk jeg høre: «Kjøp tjenester av First House!»

LES OGSÅ: Kristen historieforfalskning

Skal lure på det! Det er ikke innpakningen som er vår største utfordring, men å synliggjøre gaven. Det er ikke markedsføringen som er vår mest avgjørende utfordring, men å blankpusse budskapet og gjøre kirkens tro eksistensiell og viktig for folk i dag.

Mind the gap! Vær oppmerksom på avstanden mellom kirkens mål om å nå alle med evangeliet og det som er den faktiske situasjon i dag.

LES OGSÅ: La oss ære Jesus for det han virkelig var

Mind the gap! Hører vi titt og ofte fra folk som konfronterer oss med nedgangstall. Ingen av oss må bli arrogante og selvgode av foreldede forestillinger om kirkens fortreffelighet.

Men åkke som, må vi gi et gjensvar etter 2000 år med det samme budskapet om Jesus Kristus som den korsfestede og oppstandne. Mind the grace!

LES OGSÅ: Respekt og toleranse mellom ulike tros- og livssyn

Vær oppmerksom på at det eneste som kan forandre oss og forbedre oss er Guds nåde, slik vi møter den i Jesu holdning overfor mennesker til alle tider.

I to tusen år har det gått opp og ned for den kristne kirke.

Og paradoksalt nok er noe av det viktigste vi kan si som kirke at det går nedover med Gud. Det er selve evangeliet: «Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss».

Gud kom til oss for at vi ikke skulle være alene. Men nå, som da er den store, store gåten: «Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham.

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* Uro og mistillit

* Bygging på Bragernes under full sykehusdrift – nei takk!

* Færre, men sterkere regioner