Jeg ønsker å gi uttrykk for min fulle sympati og støtte til de over 250 prestene som nekter å gjøre knefall for vedtaket om å vie likekjønnede par.

Hadde jeg vært prest hadde jeg gjort det samme, for det finnes ikke fnugg av teologisk tvil om at «skaperen har ment at en mann og en kvinne hører sammen», slik Kjersti Haave Reknes gir uttrykk for i denne spalte 23.04.

LES OGSÅ: Går det nedover med Gud?

Slik er rett og slett skaperordningen, og Jesus, som ikke vek tilbake for å forandre mange av de gamle budene i Moseloven, bare bekrefter dette synet de få gangene han uttaler seg om sex og samliv. 

De som sår bak bevegelsen «Åpen kirkegruppe», hevder med rette både at Bibelen taler mye om kjærlighet og at Jesus hadde en spesiell omsorg for dem som var utstøtt og ble mobbet i samfunnet på hans tid.

LES OGSÅ: Hersketeknikker fra oven

Homofile var så marginalisert i Palestina på Jesu tid at de offisielt rett og slett ikke fantes. Vi kan være helt sikre på at Jesus hadde talt deres sak, dersom han hadde møtt noen, men vi kan være like sikre på at han ikke hadde anbefalt dem å gifte seg. 

Foreløpig står også jeg som medlem av Den norske Kirken, rett og slett fordi dette trossamfunnet er best egnet til å sikre at Norge fortsatt skal preges av våre kristne grunnverdier. Men da må kirkens ledere slutte å være værhaner i dagens politiske renkespill, og beholde det vielsesritualet som har bygget på den kristne skaperordningen til alle tider.

LES OGSÅ: Kristen historieforfalskning

Homofile er like bra og ofte bedre kristne enn det heterofile flertallet, og de kan, dersom de mener det er viktig, gifte seg borgerlig. Selv giftet jeg meg borgerlig andre gangen, nettopp fordi jeg var skilt og ikke ønsket å utfordre kirken.

Den beste og eneste fornuftige løsningen på denne konflikten i Den norske Kirke, er at myndighetene bestemmer at alle ekteskap skal inngås borgerlig. Så får de trossamfunn som ønsker det, ha sine egne vielsesritualer i tillegg. Det er ingen menneskerett å gifte seg i kirken.

FLERE AKTUELLE DEBATTINNLEGG:

* Takk for innsatsen i 30 år, lærer. Nå er du ikke god nok lenger.

* Radikalisering av unge

* De som henger og slenger