Nils Christian Petersen skriver i et leserinnlegg i Drammens Tidende at Norge fortsatt må være et kristent land, og begrunner det med at europeiske verdier har sitt utspring i kristne verdier.

Det må han gjerne mene, men i same åndedrag sammenligner han sine meningsmotstandere med Anders Behring Breivik. Det er en grov skivebom.

LES OGSÅ: La oss ære Jesus for det han virkelig var

Norge har blitt et multikulturelt og multireligiøst samfunn, og religionsfriheten er grunnlovsfestet. Da rimer det dårlig at Norge skal ha en offisiell religion. Petersen har rett i at kristendommen historisk sett har hatt stor innflytelse på verdiene i europeiske land, men både i Norge og i Europa elles har disse verdiene blitt sekulære og dermed verdier som er felles for ulike trosretninger.

Kristne har således ikke monopol på de verdier majoriteten lever etter. Det bør statens politikk gjenspeile.

LES OGSÅ: Hjertet mitt blør for Lahore

Hvilken tro mennesker i Norge skal ha, er ikke et politisk anliggende. Tro er og blir et personlig valg. Statens oppgave må bli å legge til rette for at alle får anledning til å praktisere sin tro, og å skape grunnlaget for forståelse, respekt og toleranse mellom ulike tros- og livssyn. En av de viktigste arenaene for det er skolen. Etter min mening var det uheldig at RLE-faget ble gjort om til KRLE der kristendommen har hovedfokus.

Det er ikke skolens oppgave å lære bort at en religion er viktigere enn andre. Det skolen bør fokusere på er å spre kunnskap og forståelse om de ulike religionene og livssynene.

LES OGSÅ: «Vi må ikke la dem vinne»

Skolen skal gi elevene det viktige grunnlaget for å bli gode og dannede borgere. Da er toleranse og respekt viktige verdier å fokusere på. Dette er også et veldig viktig redskap for en vellykket integrering i Norge.

Det norske samfunnet har blitt et sekulært samfunn med mange ulike tros- og livssyn. Det må gjenspeiles i politikken.

Stortinget representerer alle som bor i Norge, ikke bare kristne. Norge må derfor være et sekulært land, der våre felles verdier står sterkt og der respekt og toleranse for enkeltmenneskets tro er grunnleggende.

FLERE MENINGER:

* Takk, Per Arne Dahl!

* Åpent brev til NRK og Den norske kirke

* Skilte og andre syndere