Gå til sidens hovedinnhold

Ta avstand fra hva da?

Artikkelen er over 6 år gammel

Da er spørsmålet: Skal vi følge Profetens korantolkning eller Imam Elgvins?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


I Drammens Tidende 7. desember stiller Dag T. Elgvin noen spørsmål angående det som virker motsigende for ham i Koranen.

Jeg vil begynne med å legge frem noen tommelfingerregler som vil gjøre det enklere å forstå Koranen. Det første er å behandle boka som en hvilken som annen bok, og dens vers som setninger i en kontekst, istedenfor å bare plukke ut enkeltsetninger. Slik vil de fleste se at Koranen ikke oppfordrer til vold.

Den andre regelen er å sammenligne Koranen med for eksempel Norges lover. Det er ikke lov å drepe i Norge. Samtidig er det lov å forsvare landet, om man da også må ta liv. Men vil man kalle en som tar fiendens liv i kamp, for drap? Er forsvareren av landet en drapsmann? Er det da noe dobbelthet i den norske loven?

Hvorvidt dødsstraff er riktig straffemetode er en annen diskusjon, men Elgvin må vel være enig i at de som henrettet folk som Quisling ikke bør kalles drapsmenn?

Norge slapp nesten 600 bomber over Libya. La oss for argumentets skyld si at det var rettferdig krig og ingen uskyldige mistet livet. Ville Elgvin kalt de norske F-16-pilotene for drapsmenn?

Elgvins påstand «Koranen sier at muslimer ikke skal drepe, men også at de skal drepe» virker nærmest barnslig. Dette er kanskje et resultat av han muligens ikke har studert hele Koranen. Ingen steder i Koranen oppfordres det til å drap på uskyldige, og heller ikke å ta loven i egne hender hvis en skyldig skal straffes.

Elgvin lister opp hva lønnen til de som «fører krig mot Allah og Hans Sendebud, og som anstrenger seg for å skape opprør i landet» skal være. Men er det så urettferdig å bli drept hvis man fører krig mot noen? På den tiden pleide man å sloss med blant annet sverd. Så hvis noen vendte hjem fra et slag med avkuttet hånd eller fot, kunne ikke Koranen kritiseres for å ha advart på forhånd mot konsekvensene av krigføring. Angående korsfestelse er det ikke dokumentert et eneste tilfelle i historien hvor Muhammad skal ha beordret noen til det.

Viktigheten av å lese versene i kontekst, ser vi når vi leser neste vers: «Unntagen de som angrer før dere får makt over dem. Vit da at Allah er Tilgivende, Barmhjertig.» Altså hvis de angrer for å ha gått til krig må man tilgi dem og vise barmhjertighet.

Elgvin nevner et eksempel på koranvers han mener gir tillatelse til å drepe uten at det er noe lovbrudd. Imam Elgvin forsøker å fortelle ekstremistene at verset sier man skal drepe hyklere. Men Profeten mente at man ikke skulle det. Snarere ba Profeten gjentatte ganger for hykleren Abdullah bin Ubayy, og sa begravelsesbønn for ham. Profeten ga også sin skjorte til ham for å gravlegges i. Så da er spørsmålet om vi skal følge Profetens korantolkning eller Imam Elgvin sin. Jeg og i hvert fall alle ahmadiyyamuslimer i verden velger å følge Profeten sin tolkning. Koranen sier også at vi skal følge Profeten sin tolkning.

Så mener Elgvin at folk med annen religion enn islam skal drepes ifølge vers 9:5. Verset han siterte deler av har nummeret 5. Det betyr at det er fire vers før og noen vers etter dette verset som muligens har noe sammenheng med dette verset. Så hvis man leser versene før og etter, hvis man leser konteksten, kan man lett forstå at dette på ingen måte er en generell oppfordring til drap på ikke-muslimer. Konteksten forteller oss at det var noen folk som brøt en pakt med muslimene, de kastet ut Profeten, de hjalp andre fiender av islam i krig og det var de som begynte krigen. Kun dem skulle muslimene kjempe mot inntil de vendte seg om. Andre folk muslimene hadde pakt med, og som holdt pakten, selv om de så var avgudsdyrkere, skulle muslimene også holde pakten med.

Er det fortsatt noe Dag T. Elgvin vil vi skal ta avstand fra i Koranen?

Kommentarer til denne saken