Til stadighet opplever innbyggerne i Buskerud maset om at vi må kjøre mindre bil og heller reise kollektivt. Argumentasjonen er både bedre miljø, og at kapasiteten på veiene blir svekket når mange kjører bil.

Gjennom prosjektet Buskerudbyen argumenteres det for å innføre restriktive tiltak mot bilistene for å tvinge dem over på bussen. Løftene fra diverse hold er at kollektivtransporten skal bli billigere og mer attraktiv.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER.

Med den aggressive retorikken for å få folk over på kollektivtransport, skulle vi tro entusiastene bak Buskerudbyen ville tilstrebe at kollektivtransporten ble billigere. Det er Buskerud fylkeskommune som har ansvaret for kollektivtransporten, og dette styres gjennom aksjeselskapet Brakar.

Etter valget i 2015 overtok de rødgrønne partiene (Arbeiderpartiet, SV, Venstre, MDG og Senterpartiet) styringen av fylkeskommunen. Deres første budsjett, fremlagt etter litt over et år ved makten, ble vedtatt i rett før jul.

Det vi ble vitne til var en svekkelse av kollektivtransporten vi ikke har sett i Buskerud på mange år.

– Støtten til flybussen ble redusert med 0,6 millioner kroner.

– Ungdomskortet 20-25, som ga folk i den aldersgruppen billigere busspriser, ble tatt bort.

– Moderasjonen på enkeltbilletter for de over 18 år, ble også fjernet.

– Totalt betyr dette en svekkelse av kollektivtransporten på over fem millioner kroner.

– I tillegg ble styret i Brakar pålagt å dekke ekstra lønnsvekst i busselskapene.

– Fremskrittspartiet la fram et alternativt budsjett der vi la inn en styrking av kollektivtransporten uten å redusere driftsfondet. Bare det ikke å prioritere å gå til anskaffelse av nytt fylkeshus, samt konkurranseutsette noen tjenester, ville gitt inndekning for å kunne styrke kollektivtransporten istedenfor å svekke den.

– Det nytter ikke å tvinge folk til å parkere bilen når det samtidig gjøres dyrere å reise kollektivt. Hele buskerudbyprosjektet fremstår som en stor fadese når busstilbudene forringes, samtidig som det snakkes om å lage hindringer for dem som må kjøre bil.

– Det ironiske er at dette skjer samtidig som SV, MDG og Venstre sitter i førersetet i fylkeskommunen. Tre partier som selv hevder å være såkalte miljøpartier.

Frp mener at så lenge fylkeskommunen eksisterer, må den konsentrere seg om de lovpålagte oppgavene. I all hovedsak betyr det samferdsel og videregående opplæring.

LES OGSÅ: De rare bompengene

Vi ser nå et politisk flertall som svekker begge områder betydelig.

Innen videregående opplæring ved å ta bort og svekke utdanningstilbudet – hovedsakelig linjer i videregående skole – og innen samferdsel ved å kutte i asfaltering av veier.

Vi ser også at tempoet på å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på vei reduseres i forhold til det Frp la opp til i perioden 2011–2015. Når vi nå også ser en vesentlig svekkelse av kollektivtilbudet, er det stor grunn til bekymring.

Frp vil invitere de andre partiene i Buskerud med på en dugnad for å styrke de lovpålagte oppgavene fylkeskommunen har. Pengene eksistere om posisjonspartiene blir med på litt konkurranseutsetting, og blant annet kutter ut «satsinger» som nytt fylkeshus, solcellepaneler på fylkeskommunale bygg og biodiesel for busser.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT. NO:

* Forstår drammenserne hva vi mister på Marienlyst?

* Ræva1000 og falske nyheter

* Buskerud fortjener bedre!