Regjeringen er opptatt av å legge til rette for at flere reisende velger tog, spesielt i og mellom byområdene. Vi arbeider på flere fronter for å gjøre togtilbudet mer attraktivt. Det bygges ny infrastruktur, midlene til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur er mer enn doblet, nye tog kjøpes inn og rutetilbudet blir stadig bedre.

For at de reisende skal velge toget, er det helt avgjørende at togene kommer og går når de skal, at man opplever reisen som komfortabel og forutsigbar. Regjeringens satsing på vedlikehold gjør at vedlikeholdsetterslepet nå reduseres for første gang på flere tiår. Dermed legger vi til rette for økt punktlighet og regularitet for jernbanen. Det vil styrke over tid styrke tilliten hos de reisende.

LES OGSÅ: Unødvendig tomgangskjøring

Vi opplever nå en nesten eventyrlig passasjervekst på jernbanen. NSB satte ny passasjerrekord i 2015. 67,1 millioner reiser ble foretatt med NSBs tog, en økning på 6 prosent fra 2014.

På InterCity-pendelen Skien-Eidsvoll ble det foretatt om lag 4 635 000 reiser i 2015. Dette er en økning på nær 22 prosent fra 2014. Togtrafikken på denne strekningen hadde dermed den tredje største prosentvise passasjerøkningen blant NSBs togtilbud.  Alt i alt ble det det registrert i underkant av 2 870 000 reiser på InterCity-pendelen mellom Drammen og Lillehammer i 2015, en økning på 4,5 prosent sammenliknet med 2014.

LES OGSÅ: Trafikkinfo på Drammen stasjon

Alt ligger til rette for at den positive utviklingen skal fortsette. Nye togsett skal settes inn i trafikk i år. Noe av dette togmateriellet vil bidra til å øke setekapasiteten på dagens avganger for å møte den forventede passasjerveksten. I desember i fjor åpnet det nye dobbeltsporet mellom Langset og Kleverud ved Mjøsa på Dovrebanen. Den nye strekningen gir redusert reisetid og økt kapasitet. Mot slutten av 2016 åpner det nye dobbeltsporet på strekningen Holm-Holmestrand-Nykirke. Dette vil i all hovedsak gi de samme effektene som det nye dobbeltsporet ved Mjøsa. Togtilbudet styrkes ytterligere med åpningen av dobbeltsporet mellom Farriseidet og Porsgrunn i 2018. Samtidig pågår planleggingen av nye dobbeltsporstrekninger som skal bygges ut på Vestfoldbanen, Dovrebanen og Gardermobanen.

Dette vil på lengre sikt gi et enda bedre togtilbud mellom Skien og Lillehammer.

FLERE MENINGER:

* Øvre Eiker fortsetter alene

* Påstanden om uredelighet kan jeg ikke akseptere

* Kjære Finn Sjuve