Jeg forstår rett og slett ikke at det må lange utredninger til for å få til to tog i timen mellom Drammen og helst helt til Vestfossen med dagens enkeltspor.

Løsningen er så enkel som at NSB utvider dagens ordning med to avganger i timen i rushtiden om morgenen og ettermiddagen til å gjelde hele dagen mellom klokken 06 og 23.

Denne løsningen innebærer ingen krysninger med det eksisterende lokaltoget og gjør at det går tog minst hvert 40. minutt fra Oslo til Vestfossen.

Mitt forslag til ny togtabell viser faste avganger i antall minutter over hver time alle dager unntatt lørdager og søndager. 

Fra Oslo S0949 Fra Kongsberg34 
Fra Drammen4425 Fra Vestfossen5311
Fra Gulskogen4728 Fra Hokksund5916
Fra Hokksund0041 Fra Gulskogen1229
Til Vestfossen0546 Fra Drammen1735
Til Kongsberg24  Til Oslo S5111