Regjeringen har lagt fram et statsbudsjett for flere jobber, bedre velferd og en tryggere hverdag for alle. Det sikres gjennom blant annet en styrket satsing på samferdsel.

Fra regjeringen tiltrådte, er budsjettet løftet med 20 mrd. kroner, til rekordhøye 62 milliarder kroner i 2017. Sånt blir det arbeid og aktivitet av!

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Det betyr at vi i løpet av 2017 endelig kan se byggestart på en sårt tiltrengt ny vei på Rv23 i Lier og Røyken. Ringeriksbanen får 200 millioner i planleggingsmidler, slik at fremdriften på det prosjektet går så raskt som overhodet mulig.

I tillegg prioriteres rushtidspunktligheten i dette budsjettet, slik at flest mulig tog skal gå punktlig når flest bruker togene.

Ellers er det naturligvis full fremdrift på ny E134 gjennom Kongsberg.

Det overordnede målet er å gjøre transportsektoren grønnere og øke fremkommeligheten for folk og næringsliv.

Regjeringen prioriterer å ta vare på det vi allerede har. Derfor har vedlikehold blitt prioritert og mens vei og jernbane før forfalt mer år for år, blir infrastrukturen vår nå fornyet.

Vi mener at årets statsbudsjett innfrir dette til gagns i Buskerud!

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Norge skal ikke havne i samme felle som Sverige

* En flytting til Bærum vil gi pasientene i Vestre Viken dårligere behandling

* Vakre tonar frå toppen av Vikersundbakken