Det er det ingen tvil. Når rv. 23 nå endelig skal blir ferdig helt opp til Kjellstad, er det ingen tvil. Lierdiagonalen blir en naturlig og påkrevet gjennomføring.

Den må komme så raskt det lar seg gjøre.

Lierdiagonalen vil betjene trafikken fra E18 og rv. 23 som skal  videre til E134, stamvei til Vestlandet. Likeledes slik at trafikken til Hallingdal, og Numedal ikke blir stående i Drammen å stampe i kø, kork og kaos.

Lierdiagonalen vil få bort all  gjennomgangs- og fjerntrafikken fra Drammen sentrum. Det er dette Drammen sliter med. Der har den ingen ting å gjøre.

NB: Det er dette som må til. Sammen med Lierdiagonalen og en opprustet E134 fra to til fire kjørefelt fra Bangeløkka til Mjøndalen og Langebru, vil det bli levelige forhold for både innbyggere, kollektiv- og generell biltrafikk i Drammen igjen, uten kø, kork og kaos.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Budsjettforslag er hyggelig lesning

* Ingen faglig grunn til flytting av øyeavdelingen

* «Det er en grense for hvor mange og store nasjonale veiprosjekter som skal trekkes inn i, og gjennom, noe av det beste arealet i vår region»