Slik fordeler trafikken seg

HAR KUNNSKAP: «Vi har mye kunnskap om trafikkflyten og reisemønsteret i regionen vår, og det er denne kunnskapen som er grunnlaget for arbeidet med Buskerudbypakke 2», skriver fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

HAR KUNNSKAP: «Vi har mye kunnskap om trafikkflyten og reisemønsteret i regionen vår, og det er denne kunnskapen som er grunnlaget for arbeidet med Buskerudbypakke 2», skriver fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerStåle Nygård etterlyser i Drammens Tidende en oversikt over trafikkflyten i og rundt Drammen. Han stiller blant annet to konkrete spørsmål:

1. Hvor mange biler (ÅDT – årsdøgnstrafikk) kjører i Rosenkrantzgata videre i Bragernestunnelen retning Brakerøya?

2. Hvor mange biler (ÅDT – årsdøgnstrafikk) kjører i Strømsåstunnelen og fortsetter i retning Oslo?

Svaret på det første spørsmålet er mellom 6.000 og 6.500 biler.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER.

Årsdøgnstrafikken i Rosenkrantzgata ved utløpet av Hamborgstrømtunnelen er 29.200 biler (tall fra 2015). Dette er antallet biler som i gjennomsnitt pr. dag passerer tellepunktet i begge retninger. Det er rimelig å anta at trafikken inn mot og ut fra Drammen sentrum fordeler seg likt. Det betyr at 14.600 biler passerer tellepunktet på vei innover mot sentrum, og av disse fortsetter mellom 6.000 og 6.500 inn i Bragernestunnelen i retning Brakerøya. I overkant av 40 prosent av trafikken i Rosenkrantzgata som kjører inn i Hamborgstrømtunnelen, kjører videre inn i Bragernestunnelen.

På det andre spørsmålet er svaret 4.400 biler.

Årsdøgnstrafikken i utløpet av Strømsåstunnelen på Bangeløkka er 17.600 biler. Også dette er antallet biler som passerer tellepunktet i begge retninger, og trafikken fordeler seg også likt i begge retninger. Det betyr at 8.800 biler kommer gjennom tunnelen mot rundkjøringen på Bangeløkka. Halvparten av bilene kjører videre ut på E18 i retning Oslo.

I sitt innlegg skriver Nygård at «skal en forbedring av trafikkflyten og reisemåten i vårt område planlegges, så mener jeg at disse tallene er helt vesentlige». Det er lett å være enig med Nygård på dette punktet.

LES OGSÅ: Behov for økt sykkelsatsing i Drammen

Derfor er det viktig for oss å ha god oversikt over hovedtrafikkstrømmene i området vårt, i form av trafikktellinger på en rekke steder i Buskerudbyområdet og trafikkstrømundersøkelser.

Vi har mye kunnskap om trafikkflyten og reisemønsteret i regionen vår, og det er denne kunnskapen som er grunnlaget for arbeidet med Buskerudbypakke 2.

Tallene viser at en stor andel av de reisende skal til eller i nærheten av Drammen sentrum. Derfor er det viktig å legge til rette for et godt kollektivtilbud inn mot sentrumsområdene, slik at den enkelte kan reise raskt og effektivt uten at vi er avhengig av å reise med egen bil. 

Ingen politikere kan vedta at innbyggerne skal endre reisemønster. Men vi kan legge til rette for at innbyggerne selv vurderer bussen, toget eller sykkelen som gode alternativer til bilen.

LES OGSÅ: Røde varsellamper for dårlig luft

Og det er nettopp dét vi ønsker å gjøre med Buskerudbypakke 2. For å få flere til å reise med bussen må vi sørge for at bussen går oftere og at den kommer raskt fram.

For å få flere til sykle eller gå, må vi ha bedre og tryggere gang- og sykkelveier. 

Og regnestykket er enkelt. Hver eneste innbygger som heller velger å reise med bussen eller toget, sykle eller gå, bidrar til å redusere antall biler på veiene.

Dermed blir det også bedre plass og fremkommelighet for dem som av ulike årsaker er nødt til å kjøre bil.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Obligatorisk å arrangere skolegudstjenester for skolene i Norge

* Fifty shades of grey

* En takk til bilistene fra en vintersyklist

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags