Dropp ringvei 4 - dette er hva man bør satse på

Av
DEL

MeningerFylkesordførerne i Buskerud og Østfold lanserer en Ringvei 4 i ny drakt i Drammens Tidende 20.3.  Det er ganske lett å tegne streker på kartet, og det kan se besnærende og klokt ut i et avisoppslag. Men jeg syns ikke dette er et spesielt lurt forslag, i hvert fall ikke ennå, og med den motorveistandarden jeg tror Ryberg og Haabeth ser for seg. 

Det er flott at de to tenker på samferdsel når dette kjempefylket Viken synes å bli en slags realitet. Men jeg syns det er leit at det var en sirkel med ny vei fylkesordførerne først tenkte på.  

Det er synd at også dette innspillet mangler tanker om miljø. Det er bare snakk om vei – nok en gang, mens jernbanens rolle ikke blir nevnt.

LES OGSÅ: Drammenserne blir straffet for å være drammensere

Deler av denne ringveien, Rv 35 mellom Hokksund og Hønefoss, går parallelt med jernbanen. Ryberg ser altså ut til å hylle Fremskrittspartiets våte drøm om ny firefelts vei her. En vei som uansett trasé vil ta dyrka mark, kulturlandskap og eiendommer. Er det svaret vi skal komme med på et slags problem med en viss kødannelse ved Langebro om ettermiddagen – eller når hyttefolket skal hjem søndag?

Det tragiske er dessverre at det ikke går tog som stopper på stasjonene på denne Randsfjordbanen. Stasjoner som Skotselv, Åmot, Geithus og  Vikersund er i praksis nedlagt. Pendlerne velger i stor grad privatbiler for å komme til drammensområdet. Skulle vi kanskje tenke på å få liv i stasjonene igjen først? Dette vil SV kjempe for i årets valgkamp og videre. Dette jobber også Modum næringsråd for.

LES OGSÅ: E134 handler ikke lenger om penger, men om dårlig politisk håndverk

SV skjønner godt flaskehalser som «korketrekkeren» i Åmot, og den vil vi gjerne sette av midler til å bygge om. Mellom Hokksund og Åmot bør eksisterende vei utbedres og rettes ut, med gode to- og tre felt, midtdeler og lignende. Vi behøver ikke 110 km/t som Frp har i sine drømmer.

SV vil peke på langt viktigere satsinger for samferdselen i det nye Viken-fylket:

  1. Framskynd Intercityutbygginga og Ringeriksbanen, heller enn å utsette den.
  2. Få liv i Randsfjordbanen igjen.
  3. Se på nye muligheter for elektrisk sjøtransport i Oslofjorden, både for persontransport og gods. Tenk bare på matvaregrossisten ASKOS utrolige planer for selvkjørende godsferjer over fjorden.
  4. Prioriter de store flaskehalsene på veiene før det lanseres svulstige, nye veiplaner. Kan jeg få lov å peke på E134 (tidligere Rv23) ved Lahell i Lier og Røyken – der 18.000 biler, mange trailere, passerer daglig gjennom et boligområde. Sett inn trykket der!
  5. Et smidig billettsystem som gjør at overgangen mellom tog og busselskaper skjer sømløst og rimelig inn mot Oslo!
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags