Jeg har i mange år, lenge før Sanner kom på banen, sett på Drammen som en naturlig partner å slå seg sammen med. Dette med bakgrunn i alle samarbeidsordninger vi hadde med kommunene rundt Drammen og at vi også framsto som et tett integrert bo- og arbeidsområde.

Så kom kommunereformen, og etter diverse turer med to folkeavstemninger ble resultatet at vi skulle slå oss sammen med Holmestrand. Resultatet var jeg uenig i, men det var likevel naturlig for meg å respektere folkeviljen og stemme for Holmestrand-alternativet i kommunestyret.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

I ettertid viser det seg imidlertid at Holmestrand-plattformen som lå til grunn for folkeavstemningen er helt urealistisk. Det er mange gode tiltak i plattformen med Holmestrand, men de koster masse penger, og da snakker vi spesielt om skoleutbygging og barnehagebygging i sentrum til flere 100 millioner kr. Samtidig sier plattformen som hele sammenslåing baserer seg på at den nye kommunen ikke skal ha eiendomsskatt. Så skal vi jo også beholde gode tjenester for våre innbyggere. Dette går rett og slett ikke i hop! Vi har også grunn til å frykte for framtiden til Galleberg skole når vi kommer inn i Nye Holmestrand.

I tillegg skulle vi altså være tre likeverdige kommuner som slo oss sammen, men det har vi ikke sett mye til. Dette fikk sitt verste utslag synes jeg når Holmestrand nektet å ta oss inn i den nye kommunen samtidig med Hof, enda alle råd fra fylkesmann og departement tilsa at det var å anbefale.

Så har vi hatt en tilnærmet skinnprosess rundt hva den nye kommunen skal hete, enda vi vel har skjønt hele veien at navnet kom til å bli Holmestrand.

Det er mange ting som skjer parallelt. Det pågår også en regionsreform. I plattformen med Holmestrand er det skrevet at dersom Drammen og Nye Holmestrand havner i ulike regioner skulle vi søke overflytting til samme region som Drammen ville tilhøre. Det er mye som tyder på at dette ikke vil være mulig å få lov til fra sentrale myndigheter.

Eneste mulighet for oss å ikke ligge i utkanten av Telemark-Vestfold synes derfor å være at vi nå slår oss sammen med Drammen. Når forutsetningene fra siste folkeavstemningen etter mitt syn har vist seg å smuldre bort i så stor grad som de har gjort synes jeg det blir useriøst om vi ikke skulle reagere og se på andre løsninger.
 
Tiden er knapp, men vi har et annet alternativ som ligger ferdig og venter på oss.

Når plattformen med Holmestrand-Hof har vist seg å være så vidt urealistisk mener jeg det må være kommunestyrets plikt å ta ansvaret for å finne en bedre løsning for innbyggerne i Sande.

Dette har jeg ikke partiet mitt med på og måtte derfor ta det tunge skrittet å melde meg ut av Sande Arbeiderparti.

LES OGSÅ: Tore O.: - Dette er Sandes avgjørelse, men de er hjertelig velkomne