Hvor går grensen for hva man kan kalle for valgjuks? Sande kommune sto ovenfor en mulig kommunesammenslåing. Da skulle vi innbyggere kunne stemme på om vi ønsket kommunesammenslåing, og deretter om vi i så fall ønsket å vende oss mot nord (Drammen) eller syd (Holmestrand/Hof).

Dette innlegget handler om bevaring av Galleberg skole, men også om tillit til vårt styre.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Sande har i den siste tiden vært i forhandlinger med nabokommunene. Det er i denne sammenhengen at det kommer opp noen spørsmål vedrørende Galleberg skole.

Fra ordskiftet i forhandlingsmøte med Holmestrand og Hof (ifølge opptak fra Sande Avis):

- Rådmann Olav Grande: «Når ny sentrumsskole skal bygges vil min anbefaling være å legge ned Galleberg skole. Dette er også kommunalsjefen enig i».

- Per Martin Berg (V): «Dette var ny informasjon for meg. Så tydelig har du ikke vært tidligere».

- Ordfører Elin Weggesrud (AP): «Dette er ikke ukjent».

NB: Den ovenstående dialogen mellom Grande, Berg og Weggesrud er høyt vektlagt i dette innlegget. Jeg føler at ordvekslingen er en kort og presis innrømmelse av Grande og Weggesruds virkelige agenda og deres planer for Galleberg skole. Berg får kredit herfra for å reise spørsmål ved uttalelsen.

Rådmannen tilbakeviser deretter oppslaget som refererer dette i Sande Avis (SA), og sier at SA kommer med upresis informasjon. 

Etter å ha blitt informert om at avisen har gjort lydopptak av forhandlingsmøtet ombestemmer rådmann Grande seg og fastslår at SA har gitt en «presis gjengivelse av et upresist og unyansert utsagn».

En agenda

Rådmann Olav Grande og ordfører Elin Weggesrud har en agenda: De vil ha kommunesammenslåing med Holmestrand og Hof.

Siden drammensalternativet har avtalefestet en tekst om at Galleberg skole skal bestå, er rådmannen og ordførerens uttalelser om nedleggelse av skolen noe som vil motivere innbyggerne, særlig i nordbygda, til å stemme for Drammen.

LES OGSÅ: Velgerne i Sande lurt trill rundt

Rådmann Grande har sagt noe som han ikke burde sagt. Noe må gjøres!

Møter folket, ser dem i øynene og lyver enda en gang

Rådmann og ordfører tar årene fatt for å redde situasjonen. Her skal man gjøre alt man kan for å dekke over blemmen som kan koste dem «valgseieren».

Rådmann Grande møter derfor opp i folkemøte på Galleberg skole og forteller at Galleberg skole er Sandes beste skole og at det i overskuelig fremtid ikke vil bli snakk om nedleggelse.

LES OGSÅ: Kommunereform i feil rekkefølge

Ordfører Elin Weggesrud kan til Drammens Tidende fortelle at « ... når det gjelder Galleberg skole, er den sikret opprettholdt i plattformen Sande har forhandlet fram – både med Holmestrand/Hof og den med Drammensregionen».

Når sannheten kommer på bordet

Når nå budsjettforslag foreligger ser vi at rådmannen sier: «Galleberg skole bør legges ned».

Ordfører sier at hun «vanskelig kan se at det blir politisk flertall for dette»

Et nøye overveid ordvalg fra ordføreren, der hun ikke forteller hva hun selv vil stemme for, og hun forplikter verken seg selv eller partiet til et standpunkt i saken.

Vi vet nå veldig godt hvor rådmannen står og at han har rundlurt folket for å få kommunesammenslåing i sin retning.

LES OGSÅ: Farvel, Sande!

Hvordan er det med ordfører? Har hun egentlig sagt at Galleberg skole skal bestå, eller ytres det kun avanserte formuleringer som kun er ment til å villede befolkningen?

Kan vi ikke like gjerne konkludere med at det er valgjuks når sentrale og ledende personer i kommunesammenslåingen farer med direkte løgn for å få sin vilje hos folket?

PS: Dette innlegget er faktabasert. Jeg har tatt utgangspunkt i uttalelser som er gitt til Sande Avis og Drammens Tidende samt at jeg selv var på møtet på Galleberg skole. Det finnes sikkert de som ønsker å diskutere formuleringer, debatten eller debattanten.

Mitt formål med dette innlegget er å konkret belyse denne saken slik jeg ser den uten noen som helst partipolitisk forankring.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT. NO:

* På tide å vende presset oppover

* Hasard om Liers fremtid

* ... drammensere begynner å få meget hard hud, så det er bare å prøve seg.