Før siste folkeavstemning om kommunesammenslåing ble velgerne tutet øra fulle fra tilhengerne av Holmestrand-alternativet om påstander som på ingen måte har vist seg å holde stikk i ettertid. De viktigste forutsetningene for å slå seg sammen med Holmestrand og Hof har rett og slett smuldret bort. Man må derfor stille spørsmål ved om resultatet av folkeavstemningen lenger kan tillegges noen som helst vekt.

Det er etter vår mening derfor på tide å vurdere om den inngåtte forlovelsen med Holmestrand og Hof bør revurderes og at vi heller ser mot Drammen!

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Vi skulle få en ny kommune bestående av tre likeverdige kommuner. Det er i dag fint lite som tyder på at vi i Sande er likeverdig med Holmestrand. Holmestrand sitter med bukta og begge endene og vil ikke ha oss inn før vi har skåret ned vårt aktivitetsnivå til beinet og kuttet ut planlagte investeringer.

Vi skulle bli så likeverdige at vi i en felles prosess skulle finne fram til et nytt felles navn, kommunevåpen og kommunesenter, men å få til dette ser nå svært vanskelig ut.

Dette på tross av at det i avtalen mellom de tre kommunene ble lagt opp til dette, før folkeavstemningen i Sande. Rene lureriet!

Den nye kommunen skulle ikke ha eiendomsskatt. Det ble i den kommunale brosjyren som ble laget nevnt at dette ville bli krevende, men Holmestrand-tilhengerne med Ap og Sp i spissen var sikre i sin sak.

LES OGSÅ: Buskerudbyen: På tide å gi ordførerkjedet til Helgheim?

Det gjenstår å se hvordan dette går, men det er faktisk aktuelt at Sandes befolkning får beholde eiendomsskatten i to år etter sammenslåing. Samtidig som vi blir tvunget av Holmestrand til å skjære ned drifta til beinet og kutte ut bygging av nye sentrumsskoler og andre investeringer. Dette for at eiendomsskatten skal være avskaffet før vi går inn i den nye kommunen. Slike nedskjæringer blir jo stikk imot det som skulle være hensikten med en sammenslåing, bedre tjenester til befolkningen.

Vår gamleordfører har for øvrig tatt til orde for at det vil være behov for at hele den nye Holmestrand-kommunen fortsetter videre med eiendomsskatt.

LES OGSÅ: Drammens våkenetter

I avtalen som ble forhandlet fram med Holmestrand/Hof før folkeavstemningen ble det også lagt opp til at investeringer i de tidligere enkelte kommunene skal ta utgangspunkt i det som står i eksisterende økonomiplaner. For Sande gjelder dette særlig nye skolebygg og flerbrukshall/formålsbygg i sentrum. Bygging av disse er nå høyst usikker i og med at de synes å bli skjøvet ut i tid, til etter sammenslåingen, og da spørs det hvor mye vi får å si.

Det ble videre avtalt at dagens skolestruktur legges til grunn for utviklingen av en god skole for alle. Hva dette egentlig betyr har det vært mye krangel om.

Vår rådmann mente først i forhandlingsmøte i Holmestrand at det var naturlig å vurdere nedlegging av Galleberg skole i forbindelse med planlegging av ny sentrumsskole, for så å benekte at han hadde sagt det. Når lydopptak fra møtet kom på bordet måtte han innrømme det, men valgte å ta en tur til Galleberg skole for der å forsikre om at Galleberg skole hadde livets rett i mange år. Vår ordfører sto last og brast med rådmann og kunne forsikre at Galleberg skole skulle beholdes. Etter at folkeavstemningen hadde brakt oss trygt inn i Holmestrand begynte ordfører Svele i Holmestrand å stille spørsmål ved skolen, men det grøvste er vel at rådmann igjen kommer med forslag om nedlegging.

For et spill – for å få oss inn i Holmestrand!

LES OGSÅ: Vi må tegne mer logiske grenser for fremtiden

I det siste har vi sett at våre rettigheter i Drammen innsnevres da vi ikke har fått tildelt den tida vi trenger for svømmeopplæring for våre skolebarn. Hva blir det neste? Drikkevannet? Legevakta? Og hvordan blir busstilbudet til Drammen, byen vår? Hadde vi vært en del av Drammen ville vi helt naturlig fått del i disse godene.

Siden disse viktige forutsetningene for folkeavstemningen nå har smuldret bort, ser vi det som helt naturlig at kommunestyret tar en ny vurdering av sammenslåing med Holmestrand.

Kanskje det ville vært greit å fortsette på egen kjøl en stund til, eller se litt mer mot Drammen?

Kanskje en grensejustering kunne vært aktuell også?

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT. NO:

* Kan Arbeiderpartiet garantere at Nedre Eiker kommune består?

* For en regi Gud, eller var det Skullerud, hadde på denne kampen!

* En rettferdig kommune for alle?