Abdi, Mohammad og Jashar inntar inntektstoppen

Det er ikke bare leger og advokater blant den nye, rike andregenerasjonen.