Verdifull skog i Buskerud vernet

SKRIBENTEN: Vidar Helgesen (H), klima- og miljøminister.

SKRIBENTEN: Vidar Helgesen (H), klima- og miljøminister. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerSkogeierne i Buskerud gjør en stor innsats for naturen vår. Like før jul vernet regjeringen Krokskogen naturreservat i kommunene Ringerike og Hole. Dette ble gjort gjennom såkalt frivillig skogvern, der skogeierne får betalt for å la trærne stå. Til glede for alle som vil oppleve det fantastiske mangfoldet i norsk natur.

Jeg vil takke skogeiere som verner en del av skogen sin.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER.

De bidrar til at vi kan nå både nasjonale skogvernmål og internasjonale mål for naturmangfold. Gjennom samarbeidet oppnår vi økt skogvern, respekt for privat eiendomsrett og mindre konflikter. Jeg håper private skogeiere fortsatt vil tilby viktige skogområder for vern, slik at vi kan nærme oss målet om ti prosent skogvern.

På 1990-tallet var konflikter mellom myndigheter og skogeiere ofte en del av skogvernet. Dette er nå historie.

Norges Skogeierforbund tok høsten 2002 initiativ til et samarbeid om frivillig skogvern, der skogeiere kan tilby skog med viktige naturkvaliteter for vern mot en avtalt erstatning. Initiativet ble støttet av daværende miljøvernminister Børge Brende. Etter fjorten år med frivillig skogvern har vi nå vernet 350 slike skogområder.

Til sammen har vi i Norge i 2016 vernet 68 skogområder med 118 kvadratkilometer produktiv skog.

LES OGSÅ: Gratulerer, statsråd Vidar Helgesen!

De siste årene er bevilgningene til skogvern økt sterkt. På grunnlag av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre har Stortinget nettopp vedtatt tidenes høyeste skogvernbevilgning på 442 millioner kroner for 2017.

Skogvern skal sikre at et representativt utvalg av skog blir tatt vare på for fremtidige generasjoner, og at truede arter og naturtyper ikke utryddes. Skogvern bidrar også til oppfyllelse av viktige internasjonale mål, blant annet i FN-konvensjonen om biologisk mangfold.

LES OGSÅ: Hvem skal få oppleve Trillemarka?

Norge har stor variasjon av skogtyper, også skogtyper som er sjeldne internasjonalt. Nær halvparten av alle truede arter i Norge lever i skog. For de fleste av disse artene er skogbruk hovedtrusselen. Vern av skogområder er et effektivt tiltak for å sikre disse artene. Dette reduserer behovet for skreddersydde tiltak rettet mot truede enkeltarter og skogtyper.

Vi har på fire år bevilget totalt 1489 millioner kroner til skogvern. Det er 184 millioner kroner mer enn forrige regjering gjorde på sine åtte år. Vi har altså mer enn doblet satsingen på skogvern.

I stortingsmeldingen om naturmangfold framgår at vi vil videreføre arbeidet med skogvern, i hovedsak ved vern av offentlig eid skog og ved frivillig vern av privateid skog. Vi skal også i 2017 evaluere skogvernet for å sikre at arbeidet fanger opp de viktigste skogarealene.

Det er i skogen vi finner flest truede arter i norsk natur. Det frivillige skogvernet er blitt vårt viktigste virkemiddel for å hindre at de dør ut.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT.NO:

* Ikke kutt i toppidrettstilbudet!

* Remaskrik i Drammen

* De rare bompengene

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags