Grønt Flagg i Drammen!

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDe fleste store kommunene i landet har fattet politiske vedtak om at alle skolene og barnehagene skal Grønt Flagg-sertifiseres. Eksempler på store kommuner som har vedtak om Grønt Flagg er Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand. En rekke mindre kommuner som ligger relativt nært Drammen kommune og har vedtatt det samme er Asker, Bærum og Lørenskog. I Drammen deltar ingen skoler eller barnehager i denne internasjonalt anerkjente ordningen. Det ønsker vi å utfordre politikerne i kommunen til å gjøre noe med! Miljøpartiet de Grønne, SV og Venstre bør gå i front.

Grønt Flagg er en pedagogisk ordning og et virkemiddel for å innføre miljøledelse i skoler og barnehager. Dette oppnås ved at skolen eller barnehagen jobber kontinuerlig og systematisk med tematisk miljøarbeid. Sertifiseringen bygger på 7 kriterier som skal være oppfylt før en skole eller barnehage kan kalle seg Grønt Flagg sertifisert og heise et fysisk grønt flagg. Kriteriene er ikke veldig komplekse eller vanskelige i seg selv, noe som gjør at det er overkommelig å opprettholde sertifiseringen år etter år. Men gjennom et viktig krav om at alle ansatte, elever, barn og foresatte skal involveres i arbeidet, blir den allikevel omfattende. Dette i positiv forstand ved at ikke bare en miljøansvarlig vaktmester, eller noen i administrasjonen legger til rette for kildesortering, gjennomgår innkjøpsrutiner og rapporterer, men at alle ved skolen og barnehagen lærer om bærekraftig utvikling, miljø og klima og ikke minst deltar i praktiske, aktive og tverrfaglige tiltak og aktiviteter.

I dag og i fremtiden trenger vi unge mennesker med faglige godt begrunnede meninger som deltakere i debatten om bærekraftig utvikling, klima og miljø. Det er gjennom læring, praktiske tiltak og gode diskusjoner vi kan få fram de gode løsningene og skape gode holdninger.

Trondheim kommune vedtok allerede i 2004 at alle kommunale skoler og barnehager skulle bli Grønt Flagg sertifisert, og har oppnådd svært gode resultater i dette arbeidet. I tillegg til at sertifiseringen er et verktøy for å innføre miljøledelse i skolen eller barnehagen, og et virkemiddel i kommunens overordnede miljøledelsessystem, brukes ordningen og nettverket av Grønt Flagg sertifiserte skoler og barnehager konstant på jakt etter nye miljøprosjekter som et verktøy i kommunens øvrige arbeid. I likhet med andre kommuner brukes Grønt Flagg aktivt som et verktøy til å implementere kommunens øvrige planer, som for eksempel klima- og energi-, folkehelse-, og transport-plan i skoler og barnehager.

Ler også: Takk for de brune plenene!

«Grønt Flaggs største prestasjon er uten tvil at det bidrar til å utvikle en ny generasjon bærekraftig tenkende, miljøbevisste mennesker». Nærmere 200.000 barn og unge, på 1000 skoler og barnehager i 110 kommuner og 18 fylker over hele landet er involvert i Grønt Flagg i Norge i dag. Men Eco-Schools som ordningen heter internasjonalt er det største nettverket barn og unge i verden i dag som jobber med utdanning for er bærekraftig utvikling! 19 millioner barn og unge, på 51.000 skoler i 67 land deltar. Programmet gir derfor barn, unge, og pedagoger i Norge en unik mulighet til å være en del av en enorm kraft som jobber konkret og praktisk med positive aktiviteter og tiltak. Arbeidet og metodikken som ligger til grunn er anerkjent av store internasjonale institusjoner som UNEP og UNESCO, og brukes aktivt av de fleste myndighetene de fleste andre europeiske land vi liker å sammenligne oss med. Eco-Schools er også nevnt som et viktig initiativ i den offisielle rapporten som evaluere FNs tiår for utdanning for bærekraftig utvikling i 2014.

Så for å oppsummere, hvorfor mener vi at Drammen kommune bør innføre Grønt Flagg i skoler og barnehager. Og ikke minst, hvordan arbeidet med Grønt Flagg kan bidra til at barn og unge som vokser opp i Drammen er utstyrt med kompetanse og erfaringer som vil bli helt nødvendige i fremtidens samfunn;

  • Arbeidet med Grønt Flagg i skoler og barnehager er et direkte virkemiddel for måloppnåelse av flere av bærekraftmålene, som alle land i verden nå har forpliktet seg til å nå.
  • Grønt Flagg er et virkemiddel for innføring av utdanning for bærekraftig utvikling på den enkelte skole og barnehage ved at barna ikke bare lærer om miljø og klima i undervisningen, men ved at de også tar del i praktiske og aktive, tverrfaglige miljøopplærende tiltak og aktiviteter
  • Et verktøy for å innføre miljøledelse i kommunale (og private) enheter i seg selv, i tillegg til at det kan være et virkemiddel i kommunens øvrige miljøledelsessystem
  • I tråd med ny rammeplan og nye læreplaner som er under utvikling, de overordnede målene i ny læreplan om at miljø og bærekraftig utvikling skal jobbes med på overordnet nivå, er slik vi har jobbet med Grønt Flagg programmet i Norge siden oppstart for 20 år siden
  • En tredjeparts godkjenning som kvalitets av at arbeidet som gjennomføres er i henhold til satte standarder
  • Ekstern aktør gir bistand og engasjerer til tematisk miljøarbeid
  • Ordningen bidrar til å løfte fram og øke fokus på bruk av lokalt og nasjonalt læremateriell, eller ressurser rettet mot miljøundervisning i barnehage, grunnskole og videregående skole. Grønt Flagg er ikke en konkurrent, men heller et program som promoterer andre aktører som jobber med og har tilbud rettet mot skoler og barnehager innen utdanning for bærekraftig utvikling
  • Tilbyr en metodikk for å sikre kontinuitet og stadig utvikling i arbeidet
  • Et fysisk flagg og sertifikat som fungerer som gulrot, påminnelse, skaper engasjement og en daglig påminnelse til hva skolen eller barnehagen har forpliktet seg til

Vi håper politikere i Drammen kommune har utfordringen!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags