Har Galterud et ufortjent dårlig rykte?

Av
DEL

MeningerBystyret har besluttet å bygge ny skole på Åskollen. Den beslutningen ligger fast. Men, det vil ta tid, anslagsvis 4-5 år, før en ny ungdomsskole på Åskollen kan stå ferdig.  Konsekvensen av vedtaket er derfor at det så raskt som mulig må finnes en løsning for Marienlyst skole. Skolen er mer enn fylt opp (i dag 78 elever mer enn den er bygget for), og lærere og elever har utvist meget stor tålmodighet og fleksibilitet i påvente av at vi politikere skulle bestemme oss for hvordan dette skulle kunne løses. For de som har fulgt saken, er det kjent at noen av oss ville utvide Marienlyst skole, mens flertallet altså landet på ny skole på Åskollen.

Administrasjonen har lagt fram fire forslag til hvordan disse «avbøtende tiltakene» kan gjennomføres. Administrasjonen innstiller på bussing til Galterud skole for de elevene som kommer fra Åskollen de nærmeste årene, fordi skolen har ledig kapasitet.

Både før og etter administrasjonens innstilling, er det reist tvil ved kvaliteten på Galterud skole både i DTs spalter og på nett. I hvert fall opplever vi at det reises slik tvil, og det i en slik grad at det ikke er forsvarlig å sende elever fra andre skoler til Galterud!

Hvis så skulle være tilfelle, hvordan kan da vi som ansvarlige skolepolitikere akseptere å la andre elever gå på denne skolen?

Sannheten er at det ikke finnes en eneste god grunn til at elever, uansett hvor de kommer fra, ikke skulle kunne gå på Galterud skole. I tillegg til plass, har skolen dyktige ansatte med ulik profesjonsbakgrunn, kvalifiserte lærere, gode fagmiljøer og bredde i tilbudet til valgfag, språkfag og spesialrom.

Og skolen leverer! I Drammen er vi opptatt av å vite hvor mye den enkelte skole bidrar til elevenes læring. Vi ønsker å «gå bak» karakterene. Den såkalte «skolebidragsindikatoren» måler en rekke faktorer og forteller noe om hvor mye den enkelte skole bidrar til elevenes læring. Sist vi målte var i 2014-15, og Galterud kom på 2. plass, kun «slått av» Kjøsterud skole.

I Drammen gjennomfører vi også elevundersøkelser, og Galterud har nettopp fullført sin. Elevene får bl.a. spørsmål om trivsel, motivasjon, hjem-skolesamarbeid, støtte fra lærerne, arbeidsforhold og læring, vurdering og læring, medvirkning, trygt miljø mm. På alle disse områdene ligger Galterud på - eller over - snittet for Drammensskolen.

Alle skoler i Drammen har høy kvalitet, inkludert Galterud som har fått et ufortjent dårlig rykte etter en rekke oppslag. Vi har derfor ingen betenkeligheter med å busse elever til noen av skolene våre.  Galterud har ledig kapasitet, ligger nærmest og har kvalifisert personale for ungdomsskoleelever.

Da vi ikke tror det blir ragnarokk eller til stor ulempe for elevene, støtter vi administrasjonens innstilling.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags