I DT  14. januar oppfordrer Ana Maria Silva-Harper foreldre til å droppe morsmål fordi hun mener det fører til økt risiko for mobbing. 

Som en innvandrermor og samfunnsengasjert kvinne,  synes jeg at å knytte mobbing til folks bakgrunn og morsmålsundervisning er helt feil.

Det kan være sant at barn med minoritetsbakgrunn blir mer utsatt for mobbing enn etnisk norske barn, men å diskutere barnas bakgrunn og morsmål hjelper ikke. Det kan tvert imot gjøre problemet enda verre.

LES OGSÅ: «Som integrert innvandrer er jeg ikke enig med deg, Silva-Harper»

Morsmålsundervisning forhindrer ikke integrering. Tvert imot kan det bygge et solid grunnlag for leseferdighet og språkforståelse hos barn med minoritetsbakgrunn. Vi snakker om integrering og ikke assimilering.

Jeg har en bakgrunn og en identitet som jeg knapt kan benekte, og dette vil jeg gjerne overføre til barna mine. Jeg tror absolutt ikke at det vil være en hindring på veien til vår integrering, men det vil berike samfunnet og føre til et mangfoldig samfunn.

LES OGSÅ: Uheldig utspill om morsmålsundervisning

Det er videre viktig å ta i betraktning at morsmålsundervisning kan ha flere viktige funksjoner, som for eksempel å støtte identitetsutviklingen. I tillegg vil trolig morsmålsundervisning i en overgangsfase være viktig for barn som akkurat har startet å lære seg norsk.

Men morsmålsundervisningen kan godt foregå etter skoletid eller i helgen, slik at barna ikke mister sine vanlige undervisningstimer, og eventuelt ikke føler seg utenfor av denne grunnen.

ANDRE MENINGER:

Den brysomme kulturen

Svelvik kan bli Drammens turistparadis

Pelsdyrdrift - bondens verste fiende