Vi går for løsning framfor ragnarok i ungdomsskolesaken

Foto:

Av
DEL

MeningerAksjonsgruppa for ny ungdomsskole på Åskollen er for utbygging av paviljonger på Marienlyst skole snarest. Det vil løse de akutte plassproblemene, til beste for alle.

Vi har ingenting imot Galterud ungdomsskole. All informasjon vi besitter tilsier at Galterud er en god skole, med gode lærerressurser og godt læringsmiljø. Våre bekymringer handler altså ikke om Galterud skole som utdanningsinstitusjon. 

Vi ser behov for å presisere det i kjølvannet av ordskiftet etter bystyremøtet 30. oktober, der ny ungdomsskole på Åskollen ble vedtatt. Mer spesifikt; etter at Lavrans Kierulfs (Frp) ragnarok-utsagn i komité for oppvekst og utdanning ble blåst opp i DT 13. og 14. november.

Vi må legge til grunn at lokalavisa har et nøytralt ståsted i saken, men resultatet ble i praksis en avsporing av debatten. Avsporingen inspirerte også til et hinsides innlegg i Byavisa Drammen, signert Galterud-lærer Zafer Gözet. Her hevdet han blant annet at Kierulf «gjemmer seg bak Aksjonsgruppa for ny ungdomsskole på Åskollen, og prøver på denne måten å legitimere de rasistiske holdningene sine». Dét var faktisk ikke det verste i teksten.

Vi kan ikke annet enn riste på hodet av slike horrible koblinger. Vi var selv tilstede i komitémøtet, og oppfattet at Kierulf argumenterte saklig for at politikerne må finne beste løsning for elevene i byggeperioden på Åskollen. At ordvalget ikke handlet om skolen i seg selv.

La oss derfor oppklare eventuelle misforståelser, rettet mot oss, en gang for alle:

• Vi mener beste løsning er at Åskollen-elevene går på Marienlyst i årene planlegging/utbygging av Åskollen ungdomsskole pågår. Det gir nødvendig forutsigbarhet for alle involverte.

• Vi har hele tiden vært tydelige på at vi ønsker Marienlyst alt godt. Paviljonger må settes opp umiddelbart for å løse de prekære plassproblemene.

• Vi har ingenting imot Galterud skole som utdanningsinstitusjon, men Åskollen-elevene fraktes allerede mer enn langt nok med buss. Fra Åskollen via Skoger til Galterud er det minimum 11,5 kilometer. Hvis bussene kjører via Rundtom/Strømsø, øker avstanden fra dagens cirka 5 til nær 7,5 kilometer.

Galterud-alternativet vil føre til støy og misnøye fra både foreldre og elever, uavhengig av om de bor i nedslagsfeltet til Brandengen, Danvik eller Åskollen. For Åskollen-elevenes del blir det - som påpekt - lengre daglige bussturer. Det gir økt tidsbruk og trafikkbelastning, samt enda mindre tid til fritidsaktiviteter.

LES OGSÅ: Stappfull sal da bystyret ga grønt lys for Åskollen

Det er ikke plass til elevene fra Åskollen på Galterud. Årlig økning av elevtall på Galterud vil gi en uoversiktlig løsning, med trinnvis økt belastning. Det blir trolig også trøblete å øke lærerstaben, ikke minst fordi perioden er relativt kort. En tvangsflyttet lærer blir neppe en positiv bidragsyter.

Vår konklusjon er at paviljonger på Marienlyst er eneste farbare vei, og som både gir minst «voksesmerter» og nødvendig forutsigbarhet. Elever og foreldre vil vite hva de forholder seg til de neste årene, og unødig støy i prosessen kan unngås. 

Dette er dessuten eneste alternativ som kan være på plass i løpet av inneværende skoleår. Drammen Eiendom anslår en gjennomføringstid på 6-9 måneder. Paviljonger kan altså stå klare til skolestart høsten 2019, men vi vet også at mange kommuner har gjort jobben på langt kortere tid.

Største fordel er at ingen nåværende elever på Marienlyst må flyttes, samtidig som usikkerhet og misnøye blant berørte foreldre og elever kan unngås. Skolen har allerede lærere og administrasjon i henhold til nåværende elevtall.

Etter ragnarok-fjæra som ble til fem avishøns, og senere 25 i Gözets innlegg, er vi blitt kjent med at lederen i komité for oppvekst og utdanning, Kristin Haftorn Johansen (H), konstaterer at «tillitsvalgte ved Marienlyst vil IKKE ha paviljonger ved skolen».

Vi tillater oss å undres over hva den reelle begrunnelsen for dette ønsket måtte være. Det er uansett denne løsningen vi peker på og vil jobbe for i fortsettelsen. Samtidig søker vi en forsonende og konstruktiv dialog.

Stikkordet er - og blir - forutsigbarhet. For alle berørte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags