Gå til sidens hovedinnhold

Arbeiderpartiet motarbeider kristne private skoler

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Elvebyen ungdomsskole har søkt om fornyelse av muligheten for å etablere en friskole i Drammen. De har ikke funnet egnede lokaler på to år og må derfor få fornyet tillatelsen. Departementet ga tillatelse til etablering for to år siden og kommer til å gjøre det igjen. Utdanningsdirektøren har ingen innvendinger til etableringen og anbefalte komiteen for oppvekst og utdanning å fatte et positivt vedtak. Det gjorde komiteen med stemmene fra H, V, Frp, KrF og Bylisten.

Men Arbeiderpartiet ønsket ikke at Elvebyen ungdomsskole skulle få tillatelse fordi skolen bygger på et kristent grunnsyn.

VIL DU HA DET BESTE MENINGSSTOFFET FRA DT RETT I INNBOKSEN? MELD DEG PÅ HER

Dette til tross for at det er vedtatt i privatskoleloven at godkjenning av private skoler kan skje på følgende grunnlag: Anerkjent pedagogisk opplegg, internasjonalt behov, toppidrett fokus, utenlandske skoler, skoler tilpasset funksjonshemmede og på religiøst grunnlag. Det strider altså mot norsk lov å forby private skoler bare fordi de bygger på et religiøst grunnlag! Likevel stemmer Arbeiderpartiet mot en skole som bygger på kristent grunnlag, det samme grunnlag som den offentlige skole bygger på.

Det er departementet som godkjenner en privat skole. Kommunen skal ikke vurdere innholdet i søknaden. Likevel avviser Arbeiderpartiet en skole på grunn av skolens ideologiske grunnlag!

Kommunen skal bare vurdere hvilke konsekvenser en godkjenning vil få for den offentlige skolestrukturen. Undervisningsdirektøren sier klart ifra at det ikke vil få noen negative konsekvenser for den offentlige skolen. Kommunen skal i tillegg vurdere om en privat skole vil føre til negative økonomiske konsekvenser for det øvrige skoletilbudet. Rådmannen ser ingen negative konsekvenser av etableringen av Elvebyen skole. Tvert imot kan en håpe at de elever som pendler ut av kommunen til andre private skoler, heller går på skole i Drammen.

Arbeiderpartiet hadde ingen argumenter mot Elvebyen skole på disse punktene, bare at den bygde på et kristent grunnlag!

Undertegnede uttrykte sin store forbauselse over at Arbeiderpartiet kan være så fiendtlig innstilt mot en «kristen» skole! Arbeiderpartiet sa ja til etableringen av to andre private skoler sist (Heltberg og Montessoriskolen), men også da stemte de mot Elvebyen. Jeg hadde håpet at Arbeiderpartiet hadde kommet på bedre tanker i løpet av disse to årene, men det har de tydeligvis ikke.

Jeg kan forstå Sosialistisk Venstreparti som av prinsipielle grunner stemmer mot alle private skoler, uansett på hvilket grunnlag de etableres.

Riktignok har ikke dette prinsipielle synet noe å gjøre i en kommunes vurdering om en privat skole kan ødelegge den offentlige skolestrukturen eller om det er behov for skolen i kommunen, men Sosialistisk Venstreparti er tross alt prinsipiell. Det er ikke Ap.

Rådmannen sier at Elvebyen ungdomsskole «kan være et godt supplement til den offentlige skolen» og anbefaler etableringen.

Kristelig Folkeparti er en varm forsvarer for foreldrenes suverene rett til å ha hovedansvaret for sine barns oppvekst. Det må være plass til private skoler som legger vekt på idrett eller som bygger på et annet pedagogisk grunnlag. Mange ledende personligheter har gått på Kristelig Gymnas i Oslo, også kronprins Haakon og Märtha Louise. Tilhengere av flere religiøse grupper sender sine barn til St. Sunniva skole i Oslo (katolsk), som har 60 % minoritetsspråklige elever. Medlemmer av Arbeiderpartiet har gått på private skoler som Steinerskolene. Kongefamilien sender nå sine barn til en privat skole. Det er forunderlig at Arbeiderpartiet i Drammen vil forby skoler med et kristent grunnsyn, mens det er helt i orden med skoler som har et annet pedagogisk grunnsyn enn den offentlige! De andre partiene i Drammen følger norsk lov og tar stilling kun til hvilke konsekvenser etableringen av en privat skole får for skolesituasjonen i Drammen.

Vi ser ingen negative konsekvenser ved etableringen av Elvebyen ungdomsskole og følger Rådmannens innstilling til bystyret.

NOEN AKTUELLE NYHETSSAKER FRA DT. NO:

* Ydmyke SIF-ledere beroliget fansen

* Nå blir det sykehus på Brakerøya

* Per Burud er ny sjef for idretten i Drammen

Kommentarer til denne saken