Gå til sidens hovedinnhold

Åskollen eller Marienlyst - vet vi nok?

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Saken om ny ungdomsskole har skapt stort engasjement. Det har vi forståelse for. Vi har også stor forståelse for at innbyggerne på Åskollen kjemper for å få en ungdomsskole til sitt nærmiljø.

Avgjørelsen om hvor en ungdomsskole skal ligge vil være med på å definere Drammens byutvikling inn i framtida.

Å vedta ny ungdomsskole på Åskollen vil ikke bare ha effekt på Åskollens nærmiljø, men på hele Nye Drammen. Derfor må det ligge en skikkelig utredning til grunn før denne avgjørelsen tas. Og folkevalgte må se hele bildet.

Saken som nå har vært til behandling i komiteen utmerker seg særlig gjennom alt det saken ikke adresserer. Noen eksempler:

1. Hvilke konsekvenser vil det få for den lokale stedsutviklingen på Åskollen?

Vil det øke oppslutningen om, eller behovet for, lokale fritidstilbud? Hvilke konsekvenser vil det få for lokalt næringsliv og hvordan må vi planlegge for arealforvaltningen i området som følge av dette?

2. Hvilke miljømessige konsekvenser har alternativene Åskollen og Marienlyst?

En skole på Åskollen vil sannsynligvis medføre redusert transportbehov, noe som kan gjøre at Brakar kan omprioritere ressurser til deler av byen med større behov. Er det andre ting her vi må være oppmerksomme på?

3. Hva vil skje med elevsammensetningen på Marienlyst som følge av en ny skole på Åskollen?

Risikerer vi å få en skole i sentrum hvor hovedandelen av elevene kommer fra mindre ressurssterke familier?

4. Hvilken effekt har skolestørrelsen på læringsmiljø og sosialt miljø?

5. Hvordan oppfyller en ungdomsskole på Åskollen behovene i Svelvik?

Det er regulert for et betydelig antall tomter i Nesbygda i Svelvik, og kapasiteten på ungdomsskolen i Svelvik er presset. Vil dette kunne avlaste situasjonen der? Hvordan ser man for seg at skolekretsene skal være?

Hva mener lærerorganisasjonene om dette?

6. Hvilke konsekvenser har dette for barn og unge.

En vurdering av barns beste skal ligge til grunn i alle saker som angår barn.

Det er også et krav at barn og unge skal bli hørt i saker som angår dem.

Dette er regulert av både internasjonalt og nasjonalt regelverk. Dette er et regelverk som er der av en grunn, og vi kan ikke som politikere bare ignorere dette fordi det passer oss. Drammen kommune kan med fordel la seg inspirere av Svelvik kommune der barn og unges innflytelse er godt innarbeidet i de politiske prosessene.

Plassering av skoler er i aller høyeste grad en sak som angår barn og unge og da har de rett til å bli hørt. Før et vedtak er fattet.

At denne saken i det hele tatt har blitt forelagt politisk behandling på nåværende tidspunkt er uventet. At man i disse kommunesammenslåingstider ikke engang har tatt seg tid til å vurdere konsekvensene for Svelvik er mildt sagt overraskende.

Det er det politiske Drammen sitt ansvar å sørge for at viktige beslutninger for byen bygger på gode utredninger.

Det er ingen god politisk seier å komme 5, 10 eller 15 år etter et vedtak å si «hva var det vi sa».

La oss nå få en godt, utredet sak som belyser alle relevante aspekt før vi tar en beslutning. Det vil alle tjene på.

Les også

Reagerer kraftig på Åskollen-behandling: – Uansvarlig

Kommentarer til denne saken