Stadig opplever jeg at mange jobbsøkere er negative mot praksisplass, et tiltak som brukes ofte for å nå målet om lønnet arbeid.

Noen jobbsøkere mener at arbeidsgiverne «utnytter» dem med denne ordningen, fordi de får gratis arbeidskraft. En del av arbeidsgivere er også skeptiske og vil dessuten ikke gi sjanse til arbeidsledige som kommer fra Nav.

Enkelte jobbsøkere sier at de har vært gjennom flere praksisplasser uten å få jobb. Men heldigvis er det fortsatt mange som opplever praksisplasser som positive, og er glade når de får mulighet til å begynne et sted.

Mine erfaringer, både privat og i jobbsammenheng,er at de som er positive til praksisplasser når målet fortere enn de som er negative til denne ordningen.

Jeg har selv vært i praksis. Det var den største endringsprosessen i mitt liv, og noe jeg aldri kommer til å glemme. Jeg pleier å si at jeg jobbet gratis, men at jeg har fått noe uvurderlig tilbake. Døren full av muligheter har åpnet seg for meg.

Det er muligheter jeg ser når døren til praksisplassen åpnes. Men da starter også endring - både personlig og profesjonell. Vi mennesker er ofte motstandere av endring. Noen ganger kan vi ubevisst forsvare det vi gjør galt, ved å skylde på andre.

Vi mennesker må være klare til stadig utvikling og læring. Motstand og negativ holdning kan stoppe oss i det vi ønsker å vokse i.

Jeg pleier å si til jobbsøkere jeg veileder, at jeg kan åpne døra for dem, men gjennom døra må de gå alene. De må jobbe mye med selvutvikling, og ha et positivt forhold til nye muligheter, uansett om de får jobben eller ikke.

Hvis de ikke får jobben der og da, får de likevel dekket «hullet i CV-en» og en referanse de kan bruke videre i jobbsøkingprosessen. Det handler om å tenke positivt og være bevisst på at alt er bedre enn ingenting. Er det ikke positivt å vise fram til arbeidsgiveren at du faktisk har gjort noe, enn at du bare har sittet hjemme i din egen boble?

Misforstå meg ikke: Her tenker jeg ikke på mennesker som har så store helseutfordringer at de ikke er i stand til å jobbe i det hele tatt.

Praksisplass er etter min egen mening en trapp opp, som faktisk fører til målet jobb. Det er da den egentlige endringsprosessen starter, og da jobbsøkere trenger mest hjelp i form av anerkjennelse og ros for jobben de gjør. Uten arbeidsgivere som ser og anerkjenner innsatsen deres, ville de ikke nådd målet.

Jeg ønsker å benytte denne anledningen til  å takke alle dere arbeidsgivere der ute som gir sjansen til jobbsøkere, ved å møte dem med blanke ark uten tolkninger og stereotyper.På denne måten gir dere disse fantastiske menneskene vind i ryggen, noe de så desperat trenger. Det er dere som tar dem inn gjennom døra vi veiledere åpner for dem.

Ved å tilby disse jobbsøkere en praksisplass og jobb til slutt, gjør dere samfunnet vårt en stor tjeneste. Vi har et ansvar alle sammen. Det å få en sjanse til å jobbe er en grunnleggende menneskerettighet.

LES DE SISTE LØRDAGSSPALTENE HER: