Min gamle far bor hjemme i egen leilighet og ønsker å fortsette med det så lenge han kan.  Det er mye han likevel ikke klarer alene lenger, og har derfor besøk av hjemmetjenesten flere ganger daglig.  Til tross for dette er han ensom og utrygg og ringer meg titt og ofte fordi han trenger noen å prate med.  Jeg stiller opp for min far så mye jeg kan, men jeg har selv helseutfordringer i perioder.  Samtidig føler jeg kommunen forventer at jeg tar meg av mye av det praktiske, bla med å følge ham til timer på sykehuset eller til fastlegen.  Er dette mitt ansvar? Hva med de som ikke har pårørende som hjelper dem?

Det juridiske svaret på spørsmålet ditt er enkelt: Vi har ingen forpliktelser overfor andre voksne mennesker. Enten du er ektefelle, samboer, barn eller foreldre har du ikke ansvar overfor andre som er over 18 år.  Det betyr at verken kommune eller sykehus kan forvente eller kreve at noen stiller opp som ledsager eller praktisk tilrettelegger i forbindelse med legetimer, reiser og transport for andre.

Mange føler naturlig nok en sterk lojalitet, og har et ønske om å stille opp for sine nærmeste. For de fleste er det også rimelig å stille opp når ektefelle eller foreldre trenger hjelp. Dette er en fin tanke som gir oss et samfunn der omsorgen for hverandre er viktige bærebjelker.  Den moralske siden av spørsmålet kan derfor gi et annet svar, men dette må ikke forveksles med juridiske forpliktelser.  

Les også: Alle pasienter har som hovedregel rett til å se hva som står i journalen sin

Dersom din far trenger praktisk tilrettelegging, transport og ledsager når han skal til fastlege, undersøkelser på sykehus eller til et korttidsopphold ved et kommunalt bo- og servicesenter, kan verken din far eller kommunen forutsette at du ordner dette.  Velger du å ta hånd om det, gjør du det på frivillig basis og etter en enighet mellom deg og din far.

Om det er slik at du ikke kan eller ønsker å følge din far til legen, og han ikke kan klare reisen og besøket hos legen på egenhånd, trenger du ikke gi noen begrunnelse for dette.   Det er bestemt at det er Pasientreisekontoret som har ansvaret, både for å dekke utgiftene over en viss avstand, men også å organisere ledsagertjeneste dersom pasienten har behov for det. Det betyr at de må finne en person som kan følge din far dersom han ikke klarer dette selv.  Denne plikten gjelder både om pasienten skal reise til sykehus eller til fastlege eller andre kommunale helse- og omsorgstjenester.   Det er viktig at Pasientreisekontoret får beskjed i god tid før reisen skal gjennomføres.  Du kan varsle Pasientreisekontoret på telefon 91505515, eller du kan be kommunen ordne dette for din far.   Pasientreisekontoret er avhengig av å få beskjed om hvilke pasienter som trenger ledsagere. Det er ikke nok bare å ønske å ha noen med seg, også her er det pasientens helsetilstand og reelle behov som er avgjørende. 

Les også: Har jeg rett til hjelp fra kommunen?

Å gi omsorg og støtte til andre har mange positive sider. Det oppleves tilfredsstillende å hjelpe sine nærmeste, men det å være pårørende kan også by på mange utfordringer og dilemmaer.  Det er viktig at pårørende vet hvor grensene går mellom juridiske forpliktelser og frivillig arbeid.  Dessverre ser vi at mange kommuner ikke kjenner disse reglene godt nok, og krever at pårørende stiller opp på feil grunnlag.  I ekstreme tilfeller stilles det krav om at pårørende som bor på andre kanter av landet kommer hjem for å følge sine foreldre til lege. Som du er inne på, er det særlig viktig at kommunen er klar over sitt ansvar når pasienten ikke har pårørende.