Det er forståelig at det er smertefullt for mange at elitesatsingen i klubben må settes på vent, men slik som situasjonen ble var det den eneste vettuge løsningen for klubben.

Det er stor forskjell i dag på å drive en breddeklubb og samtidig satse på en elitedel.

Mange tror at når en først lykkes med det sportslige så går det av seg selv. Det gjør det så langt fra, noe som klubben nå smertelig erfarer. Hvis ikke det administrative og den finansielle delen er i orden vil det ganske fort stoppe opp. I tillegg til disse punktene må det være kompetente mennesker til å styre det hele, og det viste seg jo at selv ikke folk i håndballgruppa var villige til å ta noe verv i denne sammenhengen, og en kan jo spørre om hvorfor?

Så vidt jeg har forstått la styret fram to alternativer som klart fortalte om konsekvensene for fortsatt elitesatsing.

Det skremmende er egentlig at forslaget som vant kun fikk en stemmes overvekt.

Jeg håper at foreldre og andre interesserte på Åskollen ser det verdifulle i å ha en breddeklubb i området og er villig til å ta en jobb i klubben til glede og nytte for bydelens barn og unge.

LES OGSÅ: Slutt for elitesatsingen i Glassverket