Det var med blandede følelser jeg leste omtalen fra GIFs årsmøte hvor det ble vedtatt at elitesatsingen skulle fortsette. Samtidig var det flere styremedlemmer som trakk seg da de ikke kunne godta dette pga. manglende ressurser.

Rett etter at GIF hadde rykket opp i eliteserien hadde jeg et innlegg i avisen hvor nettopp dette problemet ble tatt opp. Etter mange år i styre og stell i GIF forstår jeg dem som fant å måtte trekke seg.

Det sier seg vel selv at uten en skikkelig bærekraftig administrativ og finansiell plan i bunnen vil en elitesatsing ta bort betydelige ressurser fra resten av klubben og uten tilgang til ekstraordinære inntekter vil satsingen mislykkes. Hvis elitesatsingen skal opprettholdes må den organiseres utenom resten av klubben.

Dessverre ser det ut som vi fikk rett.

Det er nedfelt i klubbens formålsparagraf at klubben skal bidra til et godt oppvekstmiljø for barn og unge i bydelen og dette gjøres ved  å etablere gode og attraktive tilbud til målgruppen.

Det er naturligvis forståelig at en i en idrettsklubb også vil satse sportslig så langt det er mulig og at opprykk i systemet er tegn på at en lykkes.

I dagens virkelighet må en nok allikevel skille klart mellom elite- og breddesatsing. Vi kommer altså ikke utenom hvilke ressurser som er tilgjengelig. Når klubben i tillegg ikke makter å stille med fullt styre blir målsettingen om elitesatsing ganske vanskelig, for ikke å si urealistisk.

Jeg forstår at for mange kan disse synspunktene virke pessimistiske, men klubben har etter min mening så mange viktige oppgaver blant bydelens barn unge som bør proriterest og jeg er redd for at det er denne gruppen som vil tape mest på vedtaket på årsmøtet.

LES OGSÅ: Elitesatsingen fortsetter i Glassverket