Gå til sidens hovedinnhold

Vi er Heimevernet - alltid klar

Artikkelen er over 5 år gammel

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Snart henger jeg på nytt min svarte kappe i skapet, legger fra meg lovboken og finner frem hjelm, stridsvest og våpen for å forsvare rettsstaten.

Selv om lov og ord er mektige våpen, kan en rettsstat ikke overleve uten evnen til å forsvare seg selv med nødvendig, demokratisk makt.

Jeg møter på Heistadmoen, sammen med læreren, fagforeningslederen, studenten, sykepleieren, lastebilsjåføren, rådgiveren, dataeksperten, kunstneren, selgeren, konsulenten, ingeniøren, mammaen i babypermisjon, legen, historikeren, barnehagelæreren, skogsarbeideren og rakettforskeren.

Helt vanlige folk fra ditt nærmiljø – med familie, venner, barn, søsken og foreldre – som har en unik, sivil-militær kompetanse til bruk for å verne, vokte og virke i det samfunnet de bor i til daglig.

LES OGSÅ: Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk

Vi trener jevnlig for å løse vårt samfunnsoppdrag, slik at du kan være trygg i fare.

HV – Forsvarets storebror

Vi er Heimevernet – Forsvarets desidert største avdeling. Det er 45.000 av oss fra Nordkapp til Lindesnes. HV er storebror i Forsvaret: Vi er mer enn dobbelt så mange som Hæren, Luftforsvaret og Sjøforsvaret til sammen.

Vi er Heimevernet – av folket, for folket. Til støtte for samfunnet i fred, krise og krig.

Vi er Heimevernet – som gir politimesteren trygghet for at han alltid har godt trente mannskaper i bakhånd ved krise.

Vi er Heimevernet – som gir alle fylkesmenn og ordførere en organisert beredskapsressurs til stede i nærmiljøet for rask utrykning ved enhver krise.

Vi er Heimevernet – en militær landforsvarsavdeling som verner, vokter og virker i nærmiljøet.

Vi er Heimevernet – den eneste avdelingen i Forsvaret som faktisk har klart å gjennomføre en dyptgripende kvalitetsreform: Fra den lett tykkfalne HV-gubben for 20 år siden, til en moderne og godt motivert deltidssoldat i HV i god fysisk form i dag.

Men vi mangler tid til trening, og vi mangler mye kritisk utstyr.

Skarpslipe og vedlikeholde

Din kollega på jobben kan være den som først møter en fiende på norsk jord. Hun får ikke vedlikeholdt den treningen som er tilstrekkelig for væpnet kamp på liv og død. Noen dagers øvelse år om annet er ikke nok for å skarpslipe og vedlikeholde militære ferdigheter mot en kynisk og målbevisst fiende som vil angripe vår frihet og vårt demokrati.

Din HV-nabo kjører i militære veteranbiler fra 1980-tallet når han er på øvelse. Bilene er gamle, og det er for få som virker.

LES OGSÅ: En takk til Norge!

HV har ingen pansrede kjøretøy, som kan gi naboen i Kongens klær bedre beskyttelse. Det er bare et fåtall som har fått utlevert skuddsikker vest, som kan være forskjellen på om pappa eller mamma kommer hjem i live eller ikke.

Stortinget har gitt HV i oppdrag å forsvare 97 prosent av landterritoriet. Men Stortinget bevilger bare tre prosent av forsvarsbudsjettet til HV for at vi skal løse forsvarsoppdraget vårt.

Fra 2015 til 2016 opplevde HV kutt i bevilgningene. Det betyr at vi er litt mindre i stand til å beskytte deg i år enn i fjor. Mange synes det er underlig, med en borgerlig regjering.

300 HV- millioner i Revidert

Jeg vil derfor være konkret overfor Stortinget: HV trenger 300 øremerkede millioner allerede i Revidert statsbudsjett for å kunne løse oppdraget som Stortinget har gitt oss. Vil Stortinget sette sine ord om forsvar om til konkret bevilgning? 300 millioner er mindre enn halvparten av hva bøndene krever i landbruksoppgjøret. 300 millioner er en rimelig investering for å sikre rask trygghet for borgerne.

Som demokrati kan vi ikke akseptere kutt i tryggheten i forsvar for rettsstaten.

LES OGSÅ: Bildet bak bybildet

Herredømme i luften og på havet er viktig for å hevde suverenitet. Men ingen land har noensinne stanset en trussel uten mange soldater på bakken. Droner, duppeditter og dingser kan aldri erstatte lokalkjente HV-soldater.

«Rest-Hæren» er cirka 3000 soldater, flest i Nord-Norge. Skal rest-Hæren bistå i krise på Østlandet, må den flytte mye tungt utstyr langs sårbare transportlinjer. Det tar tid.

LES OGSÅ: Kongehuset i kommentarfeltene

Tidligere hærsjef, Fritt Ord-vinneren Robert Mood, er bekymret for at Hæren knapt er i stand til å forsvare en bydel i Oslo. Jeg er mer bekymret for at rest-Hæren aldri kommer frem til bydelen i Oslo i tide.

Hæren er helt avhengig av storebror HV, storebror er avhengig av lillebrors tyngre våpensystemer.

Doblet bevilgning = firedoblet kampkraft

HV garanterer for et nasjonalt landforsvar, hvor lokalkunnskap, forsvarsvilje, forsvarsevne og støtte i lokalmiljøet gir HV fordeler som en fiende aldri vil ha og som en liten hær aldri vil få.

Derfor må Stortinget på lengre sikt doble bevilgningen til Heimevernet – fra tre til seks prosent av forsvarsbudsjettet. Men den dugnadsånden og forsvarsviljen vi har i HV, vil en dobling av bevilgningene firedoble kampkraften. Minst.

LES OGSÅ: Solidaritet med de streikende i hotell og restaurant

I dagens raskt skiftende trusselbilde er det nødvendig med en kraftig opprustning av Forsvaret. Å bestille fly og helikoptre, få personell til marinefartøy og styrke rest-Hæren vil ta tid. Lang tid. Du har neppe tid til å vente på trygghet for deg og dine barn til en gang utpå 2020-tallet. Med en uforutsigbar terrortrussel og en russisk bjørn som plutselig kan røre på seg, trenger du et tilstedeværende folkeforsvar som virker og avskrekker nå – ikke muligens kanskje om 10-15 år.

HV er klar til tjeneste over hele landet på noen timers varsel – overalt, alltid.

LES OGSÅ: Likestilling - en evig kamp for rettferdighet!

Da Lågen gikk over sine bredder midt på sommeren for noen år siden, reiste HV-soldater hjem fra ferie for å berge verdier. Da «Full City» gikk på grunn ved Grenland, rykket HV ut for å hindre at oljelekkasje ble til miljøkatastrofe. Da terroren rammet Norge, var HV klar til å bevokte Stortinget og andre objekter lenge før anmodningen kom fra de sivile myndigheter.

Vil gi 15.000 deltidssoldater sparken

Regjeringen har fått et forslag som betyr å gi 15.000 deltidssoldater i HV sparken, slik at vårt billigste landforsvar bare skal ha 30.000 soldater i fremtiden. Å sende 15.000 deltidssoldater ut i militær arbeidsledighet, er en oppsiktsvekkende tåpelig ide for samfunnet:

For det første betyr det at Forsvaret ikke lenger er til stede i hele landet som en samfunnsressurs i fred, krise og krig: Fylkesmann, ordførere og politimestere får ingen i nærheten å ringe til ved terror, ras, brannkatastrofer, leteaksjoner eller for å begrense miljøulykker.

LES OGSÅ: Jeg er en av mørkemennene

For det annet er innsparingen på forsvarsbudsjettet helt minimal. Kanskje vil man spare kostnaden av et reservehjul til et F35 jagerfly, samtidig som konsekvensene for din trygghet blir dramatiske.

For det tredje har Forsvaret brukt titalls millioner kroner på å gi soldater militær grunntrening i førstegangstjenesten. Dette blir da skattepenger Forsvaret kaster ubrukt ut av vinduet, fordi samfunnet kaster soldatutdanningen i søpla. I HV tar vi var på kompetansen og resirkulerer den til forsvarsevne.

For det fjerde er timingen helt elendig: Noen mener visst på ramme alvor at det er klokt å kutte en tredel av landforsvaret i en verdenssituasjon som ikke har vært mer uforutsigbar og skiftende siden den kalde krigen.

HV bør økes til 70.000 deltidssoldater

I stedet bør nye tanker om landforsvar og militær støtte til sivilsamfunnet i fremtiden ta utgangspunkt i Forsvarets storebror: Organisasjonen er på plass, den er rimelig i drift, HV virker – og det plass til flere i våre rekker.

I dag er det mange motiverte unge kvinner og menn som utdannes i førstegangstjeneste, men som Forsvaret ikke har plass til etterpå.

LES OGSÅ: En fremtid for alle, ikke for de få

Tross et ønske om å gjøre en samfunnsnyttig innsats, utdannes de etter «bruk og kast»-prinsippet. HV har deltidsoppgaver til dem, ved små økte bevilgninger.

Det vil være god samfunnsinvestering å øke Heimevernet til 60.000-70.000 soldater.

Dagens HV er delt i to: Innsatssoldater i hvert HV-distrikt, og områdesoldater i alle lokalmiljøer.

Vi har 3000 innsatssoldater, til lands og til vanns. Disse soldatene er særlig utvalgt til frivillig tjeneste, trener opp til 30 dager årlig, og må hvert år bestå fysiske prøver.

Innsatsstyrkene er HVs hurtigste responsenheter – enten ved krigshandlinger mot Norge eller som støtte til politiet ved terrorhandlinger det er urealistisk å tro politiet makter å håndtere alene.

Arven fra tungtvannsaksjonen

Innsatsstyrke Gunnerside er navnt til responsenheten i Telemark og Buskerud HV-distrikt 03, og rykker ut fra basen på Heistadmoen. Innsatsstyrken vår har fått navn etter «Operation Gunnerside», tungtvannsaksjonen i Rjukan i februar 1943.

Vi har militær deltidsjobb som jegere, innsatssoldater, skarpskyttere, oppklaringssoldater, hundeførere, kanonskyttere, akuttmedisinere, sambandseksperter, logistikere og ledere av en beredskapsorganisasjon som virker i krise og under kaotiske forhold.

LES OGSÅ: Likestilling viser hvem vi er

Vi trener på kaos, for å beherske kaos, krise og mangel på oversikt. Typisk for et terroranslag, typisk ved krig.

Vi i innsatsstyrkene må dessverre si nei til både unge og mer voksne kvinner og menn som ønsker å gjøre frivillig tjeneste for samfunnet.

HV har 42.000 soldater i HV-områdene som er lokalt forankret i hele landet. Det er særlig disse soldatene som ser mangelen på trening og utstyr som alarmerende og kritisk. Mange av de som skal forsvare deg, har ikke trent på oppdraget på flere år.

Stortinget har under skiftende regjeringer unnlatt å gjøre noe med at Forsvarets største, rimeligste og mest samfunnsøkonomiske avdeling får den minste budsjettandelen.

LES OGSÅ: La barna være!

Sjøheimevernet (SHV) er HVs forlengede ressurs der land møter vann. Regjeringen har fått råd om å legge ned SHV. Det er et komplett ubegripelig forsag, hvis du begynner å telle holmer, skjær og kilometer kystlinje. HV på land trenger SHVs hurtiggående fartøy til operasjoner i kystsonen. Gummibåt har vært forsøkt i krise tidligere, uten suksess.

Signalene fra ulike regjeringer har vært skuffende for borgernes trygghet, mens signalene fra verden rundt oss er blitt stadig mer urovekkende.

Forsvarsopprør

Vi hører nå om «forsvarsopprør» i flere partier, og det er på tide. Også ved lunsjbord, på kafeen og i garderobene er det økende interesse for forsvarsdebatten og behovet for en styrking av Heimevernets rolle i landforsvaret og som sivil beredskapsressurs. Støttesiden «Styrk Heimevernet!» på Facebook har i løpet av få måneder fått mer enn 6200 medlemmer. Folk strømmer til for å følge HVs sider på sosiale medier.

Som heltids advokat og deltidsoffiser i HVs innsatsstyrker setter jeg pris på økende engasjement for å beskytte vårt demokrati og vår rettsstat. Frihet og menneskerettigheter kommer ikke av seg selv – det er rettigheter som vi må være forberedt å forsvare med mer enn bare ord og dialog.

LES OGSÅ: Takk til deg som er frivillig!

Ser vi til Sverige og Danmark, har Hemvärnet og Hjemmeværnet fått langt mer oppmerksomhet enn i Norge de siste årene.

I fjor strømmet frivillige til det svenske HV, og det ble bevilget mange titalls ekstramillioner til trening og utstyr. Dansk politi bruker HV aktivt, både til vakthold og grensekontroll – og politiet er takknemlige for «da kan vi konsentrere oss om de egentlige politioppgaver». I de baltiske landene bygges opp militære avdelinger etter mønster av skandinavisk hjemmevern: Raskt, lokal kampkraft, til lav samfunnskostnad.

HV betyr billig og hurtig forsvar pr krone. Derfor kan du trygt be om at Stortinget bevilger 300 millioner kroner til Heimevernet i Revidert statsbudsjett i år.

Du kan være sikker på at ditt engasjement for styrking av Heimevernet vil føre til at naboen og arbeidskollegaen blir bedre i stand til det som motiverer henne eller ham for ekstra samfunnsinnsats: Å verne, vokte og virke mot ufred og krise i ditt lokalmiljø.

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* Historieløst om 1. Mai

* Fylkesmannens blyant og Lier

* Bro, bro brille...

Kommentarer til denne saken