Gå til sidens hovedinnhold

Grønne budsjettkrav fra Venstre

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et grønt budsjett handler ikke om å gjøre hverdagen vanskeligere og dyrere for folk. Tvert imot: Venstres politikk vil gi billigere og bedre miljøvennlige biler, billigere klimavennlig drivstoff og bedre og billigere kollektivtrafikk.

Kampen om statsbudsjettet handler om grønne krav som gjør det enklere for vanlige folk å ta grønne valg i hverdagen.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK

I Venstres budsjettforslag legger vi til rette for et grønt skifte som vil redusere utslippene våre betydelig, samtidig som norsk næringsliv gis mulighet til å skape vekst og verdier basert på innovasjon, fornybar energi og miljøvennlig teknologi.

Tre momenter er viktige for oss:

1. Gi folk et miljøfradrag

Prinsippet i et grønt budsjett må være at det vi vil ha mer av skal bli billigere, mens det vi vil ha mindre av skal bli dyrere. Det vi gjør for å redusere utslipp skal ikke føre til økte kostnader for vanlige folk eller for bedriftene våre. Derfor foreslår vi blant annet å innføre 5 000 kroner i miljøfradrag på skatten til vanlige lønnsmottakere. Det betyr at folk og bedrifter får et valg: De kan fortsette som i dag, og bruke det de sparer på skatten på miljøavgifter. Da vil de fleste gå omtrent i null. Eller de kan gjøre noen miljøvennlige grep i sin egen hverdag, og tjene gode penger på det.

2. Billigere miljøvennlig drivstoff

Den viktigste hensikten med å øke bensin- og dieselprisen, er å gjøre de miljøvennlige alternativene billigere og konkurransedyktige. Det kan være hybridbiler, elbiler, hydrogenbiler og biler og lastebiler med mer innblanding av fornybart drivstoff. Når fornybart drivstoff basert på trevirke fra norske skoger blir billigere enn det oljebaserte drivstoffet, vil den økte etterspørselen, føre til bedre tilgjengelighet og bidra til å skape nye arbeidsplasser i distriktene, spesielt innenfor skognæringen.

De nye bilene og lastebilene med mindre utslipp er på full fart inn i markedet. Venstres budsjettforslag vil styrke utviklingen ytterligere, slik at alle kan fortsette å kjøre bil dit de skal.

3. Nye, varige arbeidsplasser

Det kraftigste virkemiddelet vi har for å redusere klimagassutslippene våre er markedskreftene. Dersom vi politikere skaper rammevilkår og insentiver til å drive dagens virksomheter mer klimavennlig, og skape nye, miljøvennlige arbeidsplasser, vil markedet gjøre jobben med å kutte utslippene.

Dersom de mest miljøvennlige produktene er konkurransedyktige, så vil disse vinne plass i markedet.

Det vil gi endringer i det norske næringslivet som både vil trygge eksisterende arbeidsplasser, og skape mange nye. Biodiesel er et godt eksempel på et produkt som bidrar til å kutte utslipp i transportsektoren, og samtidig skaper store vekstmuligheter for den viktige skognæringen. Treklyngen på Hønefoss er et eksempel på at det er mulig. Her skapes det nye arbeidsplasser. Norge trenger et budsjett som kutter utslipp allerede i 2017, men enda viktigere er det at det settes i verk tilstrekkelig tiltak som bidrar til at Norge når målene i 2030. Regjeringens forslag til statsbudsjett gjør ikke dette. Konsekvensene av å la være gjøre noe mer i 2017, er at Norge vil påvirkes dramatisk av klimaendringene. Temperaturen vil øke, særlig i nord. Havet blir surere og varmere og store deler av Norge vil få økt nedbør. Faren for skred og oversvømmelser øker. Infrastruktur som veier og avløp vil få større påkjenninger. Prisen for å vente med konkret handling vil bli svært høy.

Derfor er Venstres viktigste oppgave i forhandlingene å sørge for at vi får et budsjett som gjør det lettere og billigere for folk å ta grønne valg, som kutter klimagassutslipp og gir flere varige, grønne arbeidsplasser.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT. NO:

* Slutt med mobbingen av ordfører Bent Inge Bye!

* Godset-fansen trenger ikke se etter julenissen

* Toppledere i Norge ser verdien av mangfold

Kommentarer til denne saken