Det vi må spørre oss er hvorfor øker utgiftene til sosialhjelp og rådmannen peker på noen punkter.

Det vi ser i Drammen, og i alle andre kommuner, er et resultat av regjeringens politikk.

De har er kuttet i bostøtta, kuttet i uføretrygd, kuttet i barnetillegget for uføre, kuttet i arbeidsavklaringspenger og kuttet i overgangsstønad for enslige foreldre, for å nevne noe. Vi ser nå hvordan kuttene slår ut i Drammen i form av økte sosialhjelpsutgifter. Flere trenger rett og slett hjelp for å klare hverdagen.

Når SV på Stortinget forslo å undersøke hvordan kuttene slår ut for de som er rammet, ville ikke regjeringspartiene engang være med på det. I SVs alternative budsjett bruker vi 350 millioner til økt bostøtte, 1,8 milliarder til økt barnetrygd og redusert makspris i barnehagene, 410 millioner til å holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosialhjelp.

Med disse tiltakene ville tallene for sosialhjelpsutbetalinger, i Drammen og alle andre kommuner, sett helt annerledes ut. Regningen for de smålige kuttene sendes med andre ord til kommunene.