Svelvik må ikke alltid stå med lua i hånda og takke ja

Av
DEL

MeningerUten Bypakke finnes det ingen realisme i å gjennomføre ny Svelvikvei de neste ti årene, og høyst sannsynlig ikke de ti neste heller. Ikke med det vi vet i dag.

Målingen som ble gjort for DT i juli, viser at bompenger engasjerer 25 % av velgerne som førstesak og hele 32 % av velgerne i Svelvik som førstesak i forkant av valget i september. Men hva betyr egentlig disse tallene? Det er vanskelig å si uten oppfølgingsspørsmål, men jeg tror det i Svelvik først og fremst handler om ny Svelvikvei.

Og det som opptar mange som bor i Svelvik i dag, er ikke lenger når, men om ny Svelvikvei blir bygget.

Miljøpartiet De Grønne ser ingen realistiske muligheter til å finansiere ny Svelvikvei uten Bypakke. Det er to hovedgrunner til dette. Først og fremst finnes det ingen muligheter til at vi som bor i Svelvik skal kunne klare å finansiere en vei til 620 millioner kroner alene.  Spesielt ikke når de som bor på Berger bruker kortere tid å kjøre om Sande/E18, og vi som bor i Svelvik sentrum kun bruker 12 minutter ekstra å kjøre rundt (i fartsgrensa) for å unngå en kostbar egenfinansiert bomvei.

Småbarnsforeldre med barn i Støa barnehage blir åpenbart de store taperne her, de vil ikke ha noe valg, for som Mads Hilden (Ap) påpeker tar det 45 minutter ekstra å kjøre rundt, fra Nesbygda.

Både Høyre og Arbeiderpartiet ønsker å skaffe penger til veie gjennom Nasjonal Transportplan (NTP), hvilket da først kan bli etter 2029. Men som vi allerede vet, vil vi som bruker denne veien stille langt bak i køen blant mange veier i regionen Viken med 1,2 millioner innbyggere. Daglig sitter mange av den millionen innbyggere i kø og kaos på trafikkbelastede og farlige strekninger.

Svelvikveien har 6–7 minutter med trafikkfarlig strekning, hvor det faktisk er mulig å kjøre etter forholdene. Det vil helt klart bli utfordrende i kampen om veiutbygging i region Viken med en vei som ikke har nok brukere til å skape trafikkork og kø.

Det er ingen som er glad i ekstra utgifter, men fordi privatbilismen må ned om vi skal nå nullvekstmålet og fortsatt gjøre det levelig for fremtidige generasjoner, er bompenger et virkemiddel i byvekstpakkene. Derfor står Miljøpartiet De Grønne fortsatt ved denne løsningen. Om andre har bedre løsninger, vil vi naturligvis se på disse, men så langt har ingen, så vidt vi kan se, kommet opp med realistiske løsninger.

Svelvik hadde alt å vinne på Bypakke inn i Nye Drammen, både fordi Svelvikveien allerede lå inne i pakken, men også fordi utbygging av bedre kollektivtilbud og nye gang- og sykkelveier er del av belønningsmidlene fra Regjeringen. Enkeltstående avtaler fases nå ut (Drammens utløper i 2019), og blir kun å finne som del av Byvekstpakkene.

Det som er en stor bekymring slik jeg ser det, er at flertallet av Svelviks politikere har sagt seg positive til å huse Østlandets største tømmerhavn med potensielt 130 lastebiler på Svelvikveien hver eneste dag i uoverskuelig framtid, tross svært negative miljøeffekter for livet i fjorden og den lille sørlandsbyen vår Svelvik. Først var det ja til kommunesammenslåing om vi får ny Svelvikvei. Så ble det ja takk til tømmerhavn om vi får ny Svelvikvei. Hva blir det neste? Vi kan ikke stå med lua i hånda og takke ja til alt det som ingen andre vil ha!

For Miljøpartiet De Grønne er det viktig å videreutvikle sørlandsbyen Svelvik i samsvar med den vi allerede er, og ikke minst i samsvar med tiden vi lever i, – ikke rasere mulighetene. Vi ønsker å sørge for en utvikling vi kan være stolte av i nær framtid og for framtidige generasjoner.

Om en ny Svelvikvei skal se lys i vår tid, må vi se ting i sammenheng.

Andre innlegg fra dt.no/meninger:

Hvor mye folkehelsearbeid tåler liungene? 

Skolemat - verdt å bruke skattepenger på?

Skolemat - verdt å bruke skattepenger på? Hvordan har du hatt det i sommer? 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags