Viken SV er bekymret for fødetilbudet ved Drammen sykehus: – Vi må snu trenden med nedbemanning av fødeavdelingen

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerTilstrekkelig jordmordekning er helt essensielt for at kvinner i fødsel skal føle seg trygge og ivaretatt. All kjent evidens viser at når bemanningen ikke er god nok øker antall intervensjoner. Forskning viser at fødekvinnen trenger ro og tid samt nærhet av fødselshjelper for å kjenne seg trygg og ivaretatt, og å jobbe optimalt i fødsel. Dette bidrar igjen til færre komplikasjoner og en større mestringsfølelse. Dette er vanskelig å oppnå når jordmorbemanningen er mangelfull, og jordmoren må løpe mellom flere fødestuer.

Føler kvinnene seg utrygge, vet vi at fødselsforløpet går seinere, og det blir flere unødige inngrep. Dette fører igjen til at presset på jordmødrene øker. Det blir dermed en selvforsterkende spiral.

Vi må snu trenden med nedbemanning av fødeavdelingen. Når de ansatte forteller om mange ubesatte vaktlister, blir vi bekymret for at grunnbemanningen er for svak. Når det fortelles om at mange jordmødre har sluttet i løpet av året, setter vi spørsmålstegn ved arbeidsmiljøet ved avdelingen.

Sykehusledelsen må ta bedre grep og undersøke hvorfor det er slik, og gjøre noe med det. Vi kan ikke ha bekymringsmeldinger hvert eneste år. Underbemanningen på fødeavdelingen om sommeren er ingen ny situasjon. Dette gjentar seg hvert år. Viken SV stiller dermed spørsmål ved hva ledelsen på sykehuset gjør for å unngå dette. Tydeligvis ikke nok.

Føde – og barselstilbudet ved Drammen sykehus må bli bedre

Svangerskaps -, fødsels – og barselomsorgen må være tilpasset kvinnene, ta hensyn til deres behov, og tilby individuell omsorg, slik forskriftene foreskriver. Dette ser vi er mangelfullt i dag når det mangler jordmødre. Forskriftene brytes ved Drammen Sykehus, slik kan vi ikke ha det på en av fylkets største helseinstitusjoner.

Vi må støtte opp om kvinners grunnleggende menneskerettigheter til forsvarlig helsehjelp. Vi  sier klart ifra om at kvinnehelse ikke er en salderingspost, bemanningen ved sykehuset må opp på et tilstrekkelig nivå slik at kvinnene som skal føde er trygge.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags