Interessante forslag til mulig bruk av sykehustomta, men...

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jeg har besøkt kommunens utstilling av de fire besvarelsene som belyser mulig bruk av sykehustomta. Alle teamene har levert interessante forslag som illustrerer på ulike hovedgrep på området. De ulike forslagene har et detaljeringsnivå som er hensiktsmessig på dette stadium i prosessen, men med ett unntak;
Ingen av de ulike forslagene viser hvilken holdning de har til eksisterende bebyggelse. Det er fabulert fritt, og suverent og arrogant i forhold til eksisterende bygningsmasse, tomtegrenser og dagens bruk.


Det som umiddelbart slo meg, var manglende referanse til verneverdig bygg og bygningsmiljøer. Jeg finner det svært uheldig at prosjekterings-grunnlaget ikke har angitt hvilke objekter man må, og skal, ta hensyn til i det videre arbeidet. Kommunens verneplan avspeiles overhodet ikke i besvarelsene, og er neppe vektlagt i tilstrekkelig grad. Etter min mening burde alle bygninger av verneverdi vært markert og inngå i besvarelsene.

Med bakgrunn i mine over 40 års erfaring som planlegger, vet jeg at dette legger begrensninger, men også muligheter, i valg av løsninger og utforming av videre planer. Og dersom man ønsker å ta verneverdi alvorlig, må all fabulering ta hensyn til dette fra første dag. Det vil uansett måtte innarbeides i reguleringsplaner og sette rammebetingelser for bruken av område, uavhengig av hvem som eventuelt skal planlegge og/eller gjennomføre utbyggingen.

I samtale med hun som var til stede fra kommunen, ble det referert til at dette med verneverdi skulle innarbeides i reguleringsplanen. Men etter mer enn 40 års erfaring som planlegger vet jeg at krav om hensyntagen til verneverdi ville hatt stor innvirkning på besvarelsene. Vernehensynet må innarbeides fra dag en, og ikke komme først i etterkant.
Dette skulle vært inkludert i prosjekteringsgrunnlaget og videreført i de ulike besvarelsene.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken