Det vi ser nå, med utflytting av sentrale avdelinger ved sykehuset i Drammen, har Drammen Senterparti forutsett for lenge siden. Fordi «noen» har bestemt at sykehuset for enhver pris skal plasseres på Brakerøya, måtte dette bli resultatet.

Vi har lenge påpekt at tomta på Brakerøya blir både for dyr å anskaffe/ekspropriere og for dyr å bebygge i henhold til teknisk forskrift TEK 10, på grunn av dårlige grunnforhold, flomfare, stormflofare, støynivå osv.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Sykehuset var opprinnelig beregnet til vel 10 mrd. kroner eks. tomt. Da «noen» forsto at tomta totalt ville koste vesentlig mer enn det som lå inne i opprinnelig kalkyle, ble prosjektgruppen bedt om å nedskalere selve sykehuset tilsvarende 2 mrd. kr. høsten 2015.

I juni vedtok Vestre Viken HF, Helse Sør Øst og helseminister Høie at sykehuset skal bygges på Brakerøya.

LES OGSÅ: Dette vil innebære et klart dårligere tilbud når det gjelder øyehelse ...

De satte imidlertid flere betingelser for vedtaket, bl.a. at selve sykehuset måtte nedskaleres tilsvarende ytterligere 600 mill.kr. Det er dette vi nå ser konsekvensene av. Ingen kunne vel for alvor tro at investeringer til en verdi av 1/4 av den opprinnelige kalkylen kunne fjernes uten at det ville ramme flere avdelinger og redusere sykehusets kapasitet og tjenester kraftig. Hvis man hadde prosjektert sykehuset på en mindre utsatt og mer tilgjengelig tomt og derved holdt tomteutgiftene på et forsvarlig nivå, ville man hatt mulighet til å bygge selve sykehuset etter de opprinnelige planene for vel 10 mrd. kr

Dette med «Sykehus på Brakerøya» er blitt et prestisjeprosjekt som før eller senere må henlegges, hvis Drammen skal få et fullverdig områdesykehus med alle nødvendige funksjoner til en pris som samfunnet kan akseptere.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT. NO:

* Det nye demokratiet

* For en regi Gud, eller var det Skullerud, hadde på denne kampen!

* Rosenkrantzgata og Buskerudbypakken