God medisinsk behandling krever ofte tverrfaglig samarbeid

TYNGDEPUNKT: «Avdelingene i Drammen utgjør det faglige tyngdepunktet i Vestre Viken for mange fag», skriver ni tillitsvalgte ved Drammen sykehus i denne kronikken. De er sterkt kritiske til Helse Sør-Øst sitt forslag om flytting av funksjoner og avdelinger vekk fra Drammen sykehus.

TYNGDEPUNKT: «Avdelingene i Drammen utgjør det faglige tyngdepunktet i Vestre Viken for mange fag», skriver ni tillitsvalgte ved Drammen sykehus i denne kronikken. De er sterkt kritiske til Helse Sør-Øst sitt forslag om flytting av funksjoner og avdelinger vekk fra Drammen sykehus. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerEt samlet fagmiljø ved Drammen sykehus er sterkt kritisk til Helse Sør-Øst sitt forslag om flytting av funksjoner og avdelinger vekk fra Drammen sykehus.

Mange gode krefter har arbeidet hardt for at vi endelig skal få et nytt sykehus på Brakerøya, til beste for Vestre Vikens pasienter.

Vestre Viken har selv ledet arbeidet med nytt sykehus fram til våren 2016, og kom til at skulle sykehuset få den nødvendige størrelse, ville det koste 8.8 mrd. kroner. Helse Sør-Øst har imidlertid satt den økonomiske rammen til 8.2 mrd. kroner. I løpet av kommende måneder skal Helse Sør-Øst i samarbeid med Vestre Viken se på hvordan differansen på 600 millioner kroner kan spares inn.

Helse Sør-Øst pålegger Vestre Viken å se på funksjonsfordeling, hovedsakelig med tanke på flytting av funksjoner til Bærum sykehus.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Aktuelle funksjoner for flytting er blant annet øyeavdelingen, øre-nese-hals og mikrobiologisk avdeling, deler av barneavdelingen og nevrologisk avdeling. Bærum sykehus venner og politikere øver stadig et betydelig press på Helse Sør-Øst med tanke på økte ressurser til Bærum.

Sykehusplassering og innbyrdes arbeidsfordeling sykehus imellom vekker mange følelser og stort engasjement.

At Bærum sykehus er seg selv nærmest er menneskelig. At sykehusets venner og politikere ønsker vekst, arbeidsplasser og styrking av eget sykehus er i seg selv legitimt.

Men vi har alle en plikt til å forholde oss til sakens kjerne: hva er det beste for pasienten? Hva gir best behandlingskvalitet? Hva gir mest helse per krone? Vi har alle en plikt til å se helheten, det totale bildet.

LES OGSÅ: En flytting til Bærum vil gi pasientene i Vestre Viken dårligere behandling

Avdelingene i Drammen utgjør det faglige tyngdepunktet i Vestre Viken for mange fag. Et samlet fagmiljø i Drammen mener at enhver flytting av hele eller deler av fagmiljøer fra Drammen sykehus vil kunne medføre

* faglig forringelse

* redusert behandlingskvalitet

* mindre helhetlig ivaretakelse av Vestre Vikens pasienter.

Flytting av hele eller deler av fagmiljøene vil kunne bety ødeleggelse av møysommelig oppbyggede spesialistmiljøer, redusert samhandling mellom avdelingene og ny lang, kostbar oppbyggingsfase av nytt miljø på annet sykehus.

Drammen Sykehus har et årlig driftsbudsjett på cirka 2 mrd. kroner. Vi snakker altså om innsparinger på 600 mill. tilsvarende 3–4 måneders drift.

LES OGSÅ: Uryddig argumentasjon for å svekke sykehuset i Drammen

Kanskje klarer Vestre Viken å spare halvparten av dette på å bygge smartere. Fagmiljøene i Drammen frykter at Helse Sør-Øst nærmest pålegger Vestre Viken en uklok flytting av funksjoner for å spare inn resterende 2–300 mill. kroner.

Valg som ikke er til fordel for pasienten. Valg som vil kunne gi et dårligere behandlingstilbud. Valg vi ikke tror er ønsket verken av ledelsen i Vestre Viken eller på Drammen sykehus.

God medisinsk behandling krever ofte tverrfaglig samarbeid og bærekraftige subspesialist miljøer. Helhetlig ivaretakelse av pasienten krever ett komplett sykehus i Vestre Viken. Dette gjelder ikke bare Drammensere, men også pasienter bosatt i Asker og Bærum.

I denne saken er det mange hensyn, mange følelser og mye på spill. Vi ønsker alle det beste for «vårt eget sykehus».

Samtidig har vi alle en forpliktelse overfor den dette egentlig handler om, nemlig pasienten. La oss ikke fragmentere den helheten som vi over år har bygget i Drammen.

La oss være pasienten nærmest, ikke oss selv.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT. NO:

* Godhetstyrraniet slår til igjen!

* M oskeer og makt

* Ordføreren, kappen og vinden

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags