Jeg er glad for at hele formannskapet i Drammen ga tilslutning til mitt forslag om å gi Helse Sør-Øst klar beskjed om at utflytting av funksjoner og fagmiljøer fra et nytt sykehus på Brakerøya er uakseptabelt.

Uttalelsen vil også bli sendt våre nabokommuner, som vi står sammen med i vår kamp for et nytt felles områdesykehus for hele regionen.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

Nå må Høyre og helseminister Bent Høie på banen. Jeg sender også en anmodning til Kristin Ørmen Johnsen, Buskerud Høyres fremste helsepolitiker, om å ta grep, og sørge for at beskjeden videreformidles.

Vi har fått nok prat nå. Vi trenger handling!

Fagmiljøer

Alle er enige om at utflytting- og oppsplitting av fagmiljøer vil være ødeleggende. I en tid hvor alt handler om å bygge opp kompetanse, vil en slik oppdeling av funksjoner og tjenester stå i veien for målet om å skape et best og mest mulig helhetlig helsetilbud for vår region.

Øyeavdelingen er en av funksjonene som er foreslått flyttet vekk fra det nye sykehuset. Argumentet er at denne avdelingen er selvstendig, og ikke avhengig av de andre funksjoner ved Drammen sykehus.

LES OGSÅ: På tide å vende presset oppover

Jeg vil i den sammenheng applaudere aksjonsgruppen for Drammen Sykehus, som har påpekt hvordan «øynene» henger sammen med resten av kroppen og hvorfor øyeavdelingen bør inngå i det som skal være et sterkest mulig fagmiljø, til det beste for befolkningen.

Jeg vil gå så langt som til å hevde at aksjonsgruppen viser større sykehusfaglig innsikt enn arbeidsgruppen, som foreslår å flytte funksjoner. Når vi nå skal bygge et nytt sykehus må pasientene komme først.

LES OGSÅ: Når sykehus blir for små

Tirsdag inviterte Helse Sør-Øst alle berørte kommuner til et informasjonsmøte. Jeg ga klar beskjed om at Drammen nå tar initiativ til å samle en felles front mot oppsplitting av fagmiljøer.

Alt vi fikk tilbake av svar var at man måtte forholde seg til rammen satt av Helsedepartementet. Det er også dette signalet Høyre har sendt, da deres egen statssekretær uttalte det samme til NRK Buskerud.

LES OGSÅ: Med Bærum i blikket

Faktum er imidlertid at det hele omhandler 130 millioner kroner, i et prosjekt som har en budsjettert totalkostnad på 8,2 milliarder kroner. I et slikt perspektiv er dette en relativt liten kostnad, sett opp mot målet om å skape et sterkest- og mest mulig helhetlig fagmiljø.

Det som også kom fram er at utflytting av nevnte funksjoner vil gå utover investeringsrammen til de andre sykehusene.

LES OGSÅ: Drammen skal ha et fullverdig områdesykehus

Det innebærer at sykehusene som skal overta disse funksjonene ikke får friske penger til å håndtere oppgaven, noe som igjen vil føre til at andre helseprosjekter ned- eller bortprioriteres.

Kjære Kristin og Bent, la oss bygge et sykehus for fremtiden. La oss sikre det beste helsetilbudet til innbyggerne. Nå ligger ansvaret hos Høyre, som bør sørge for at:

1) Rammen økes fra 8,2 til 8,3 milliarder kroner (jeg forventer et snarlig politisk signal som utgangspunkt for å sikre fremdrift for det nye sykehuset).

2) Finne penger i revidert statsbudsjett i juni, da finansiering av sykehuset fortsatt er uavklart.

FLERE AKTUELLE MENINGER FRA DT. NO:

* En Trumpete hilsen fra oss i grøntetaten

* Trump vs. Sunn fornuft

* «Ingen andre fylker har så lang avstand mellom søkermasse og skoleplasser»