Sykehusområdet på Bragernes har gjentagne ganger blitt vurdert til å være alt for lite til å dekke fremtidige behov. Nå kan det se ut som Vestre Viken mener det er stort nok likevel. Er alle tidligere utredninger og konsulentrapporter bare tull? Har de lurt oss hele tiden?

Er ledelsen i Vestre Viken mye smartere enn vi forstår? Hva om de er så sleipe at de planlegger følgende sjakktrekk for å lirke seg inn:

For å berolige alle de som bor i nærheten og som frykter rasering av en halv bydel, så vil Vestre Viken bygge mye mindre enn opprinnelig planlagt. Det har de plass til på sitt eget område. Tilsynelatende problemfritt, og dessuten billigere, så det er spiselig for Helse Sør-Øst.

Men det er bare begynnelsen. Dette ikke er tilstrekkelig til å dekke behovet, så det varer ikke lenge før det blir nødvendig å utvide.

Da er det allerede bygget nytt og investert så mye at det er helt utelukket å flytte sykehuset til et annet sted. Da blir det fritt fram til å forsyne seg av omkringliggende boligområder. 

Sånn kan luringene overkjøre og trumfe gjennom, og dessuten spare litt penger på kort sikt.

FLERE LOKALE DEBATTINNLEGG:

* Helleland leverer

* Sykehussaken - en lidelsens vei

* Frykt og avsky i Lier