John Kjekshus i Bærum sykehus venner skriver i et åpent brev til undertegnede at pasientbehandlingen er det viktigste.  Han sier videre at skal man oppnå en vinn-vinn situasjon i Vestre Viken, må alle sykehusene behandles anstendig.

Kjekshus er bekymret for at bygging av sykehus på Brakerøya blir for dyrt.  Hen mener derfor at nytt sykehus må bygges på tomten der gamle Drammen sykehus er i dag, på Bragernes.

LES OGSÅ: Tomten på Brakerøya er opptatt

Bærum sykehus venner har et stort engasjement for Bærum sykehus. Det er flott. Og jeg er helt enig at alle sykehus i Vestre Viken skal behandles anstendig og at pasientbehandling er det viktigste. Kvalitet i pasientbehandling er også et sentralt punkt i Nasjonal helse- og sykehusplan. Planen ble nylig vedtatt i Stortinget. Stortinget vedtok også økt krav til kompetanse på sykehusene. Kvalitet handler om kompetanse hos de ansatte, moderne utstyr og gode lokaliteter til pasienter og gode arbeidsvilkår for de ansatte.

Det er viktig å tilrettelegge for forskning og innovasjon i sykehus og i randsone av sykehus. Medisinsk forskning og innovasjon bringer frem forbedrede og skånsomme behandlingsmetoder.

LES OGSÅ: Helseklynge Brakerøya – et regionalt omdømmeprosjekt

Dette gir økt kvalitet i pasientbehandling. Forskning og innovasjon gir også flere nye legemidler og nytt avansert medisinsk utstyr. Det må derfor bli økt forskningsaktivitet på alle sykehus.

Jeg mener Kjekshus gjør feil i å sette sykehusene i foretaket og investeringer opp mot hverandre.

LES OGSÅ: Utvidelse av sykehus i sentrum bør avvises

Bygging av nytt sykehus til erstatning for gamle Drammen sykehus skal ikke gå på bekostning av planlagte investeringer i Vestre Vikens øvrige sykehus. Vestre Viken er ikke tjent med løsninger som ikke er til beste for pasienter og ansatte. I sommer var beskjeden fra Helse Sør Øst at det er en ramme på  8 milliarder til nytt sykehus i Drammen, da var ikke tomt og IKT infrastruktur tatt med. 

Bærum sykehus venner har også tidligere vært opptatt av bygging av nytt sykehus til erstatning for gamle Drammen sykehus. Da sykehuset var foreslått etablert på Gullhaug, mente Kjekshus også at det var best å bygge der sykehuset er lokalisert i dag, på Bragernes.

LES OGSÅ: Et ønske om fornuft i tolvte time, fra oss som er Drammen sykehus

Det hører med til historien at det ble utredet. Prosjektledere mente det ikke var plass og uhensiktsmessig å bygge nytt mens drift av sykehuset pågår. Så begynte en ny runde. Den må nå stoppes.

Jeg og mange fagfolk med meg mener at nytt sykehus må bygges på en ny tomt.  Brakerøya er pekt ut.

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* Vegard Hansen: - Sola skinner igjen

* Omdømmet som bleknet

* Hvor lenge skal vår tålmodighet prøves?