Sykehusene skal selv finansiere investering og nybygg med overskudd fra egen drift. Dette gir et utilbørlig press på investeringsrammene, og medfører at AS Norge nå for tredje gang er i ferd med å bygge et for lite sykehus.

Måten økonomien er innrettet på gjør at foretakene ikke kan bygge for fremtiden. Det er på høy tid at våre helseledere tør å si dette. Det er på høy tid at våre politikere erkjenner dette.

DU KAN FØLGE DEBATTEN I DT PÅ FACEBOOK.

En ramme er gitt, og ledelsen er lojal mot rammen. Et mandat er gitt, og utrederne er lojale mot mandatet. Men nå er det på tide at presset ikke lenger kun formidles nedover. Nå er det på tide at vi fra fagmiljøet og gulvet vender presset oppover, tilbake til utredere, ledere og på toppen – våre politikere.

Vi har tillit til at ingen fagfolk, verken i Vestre Viken eller i Helse Sør-Øst, innerst inne mener at å flytte hele eller deler av noen avdelinger vekk fra Drammen er særlig smart.

Befolkning og politikere har klare forventninger om hva helsevesenet og Drammen sykehus skal levere. Både når det gjelder kvalitet og kvantitet. Vi ønsker å innfri denne forventningen. Men da må det bygges rammer for en fornuftig drift og ikke minst – vi trenger arbeidsro. Det nye sykehusets for trange ramme gjør ikke det. Nok en gang legges det opp til bakvendte uforståelige valg som å flytte en integrert og veldrevet øyeavdeling.

Denne saken er ikke lenger en administrativ sak internt i helseforetaket. Denne saken er en politisk sak av nasjonal interesse. Når skal Norge slutte å bygge for små sykehus?

FLERE INNLEGG I SYKEHUSDEBATTEN:

* På tide med et fakkeltog for sykehuset?

* Drammen skal ha et fullverdig områdesykehus

* Med Bærum i blikket

* Dette vil innebære et klart dårligere tilbud når det gjelder øyehelse ...