Sykehus på Brakerøya

«De som er motstandere av nytt sykehus på Brakerøya kommer derfor antakelig ikke til å oppleve det som skjedde med alternativet Gullaug...», skriver drammenser, Høyre-politiker og takstmann Haakon Fossen i dette innlegget. Bildet fremstiller en skisse av hvordan et sykehus på Brakerøya kan bli seende ut.

«De som er motstandere av nytt sykehus på Brakerøya kommer derfor antakelig ikke til å oppleve det som skjedde med alternativet Gullaug...», skriver drammenser, Høyre-politiker og takstmann Haakon Fossen i dette innlegget. Bildet fremstiller en skisse av hvordan et sykehus på Brakerøya kan bli seende ut. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Etter at Viggo Landaas (pensjonert ingeniør) skrev om mulige problemer med Brakerøya som sted for et nytt sykehus i Vestre Viken og pekte på problemene langs Drammenselva med vanskelige grunnforhold, har flere motstandere av sykehus i Drammen fått vann på mølla.

LES NOEN AV INNLEGGENE HER:

* Unngår fakta om risiko

* Gørra på Brakerøya- tøv eller realitet?

* Et svært uansvarlig tomtevalg

Både Drammen Senterparti og Aps Nils Johan Rønniksenhar fortalt oss at Brakerøya ikke er egnet som sted for nytt sykehus på grunn av grunnforholdene.

Jeg kjenner ikke til det geotekniske nivået i Drammen Senterparti – bortsett fra at de sikkert vet noe om «dyrka mark» – og heller ikke om Rønniksen har kunnskaper om grunnforhold som gir ham saklig grunnlag for å hevde at sykehuset havner «i gørra» på Brakerøya.

LES OGSÅ: Fornuften seiret for nytt sykehus!

Heller ikke kjenner jeg den faglige ingeniørbakgrunnen til Landaas (geolog fra Kongsberg?), men jeg har en sterk følelse av at det er vikarierende motiver og ønske om en annen lokalisering som fremkaller hans bekymringer for Brakerøya. Nå har styret i Helse Sør-Øst og helseminister Bent Høie også gått inn for nytt sykehus på denne tomten.

Eystein Abel Engh har i DT skrevet en utmerket artikkel om grunnforholdene på Brakerøya

I motsetning til Rønniksen og Drammen Senterparti – og jeg tror også Landaas – har Engh førsteklasses kunnskaper om grunnforholdene i Drammen generelt og Brakerøya spesielt. Som leder av et bygningsteknisk rådgivningsfirma som har vært geoteknisk ekspert på de fleste store byggeoppdrag i Drammen i de siste 40 årene, og som har stått for de valgte fundamenterings-løsningene på de store industrihallene på National Industri/og senere ABB, kjenner Engh grunnforholdene på Brakerøya bedre enn de aller fleste.

Selv har jeg tilsvarende utdannelse som Engh fra den tekniske høyskolen i Trondheim – i dag NTNU – og senere en mastergrad fra University of California i Berkeley, med geoteknikk som hovedfag og senere praksis i verdens største geotekniske rådgivningsfirma i San Fransisco – Dames & Moore.

LES OGSÅ: Endelig nytt sykehus i Drammen

Her i Drammen har vårt entreprenørfirma stått for byggingen av industrihallene på National Industri/ABB og Osram i 70/80-årene, så jeg kjenner også grunnforholdene på stedet for sykehus svært godt.

Når Landaas karakteriserer Enghs innlegg som «tøv», er det en helt urimelig påstand. 

Engh beskriver fakta om grunnforholdene på en korrekt måte og redegjør for de faktiske forholdene på stedet.  Alle som interesserer seg for denne saken er klar over at Vestre Viken må gjennomføre videre undersøkelser av grunnen og vurdere risiko for flom og ras, i neste prosjekteringsfase – hvis det blir en realitet at sykehuset skal bygges på Brakerøya. Multiconsult som har bistått Vestre Viken i den innledende fasen er selvsagt også klar over dette forholdet, og selskapet har glimrende kunnskaper om grunnforholdene i Drammen.

Det er derfor liten grunn til å rope «ulv» nå – vi kan rolig vente på videre mer omfattende analyser.

LES OGSÅ: Satser på IKT og helse 

Landaas hevder at det på utsiden av den foreslåtte tomten på Brakerøya «har det forekommet store skred tidligere».  Dette er ukjent for meg, som kjenner til de skredene som i årenes løp har gått i Drammen langs elven, på grunn av erosjon (utgraving) av masser mot ustabil leire («kvikkleire»).

Jeg er ikke kjent med at det har gått «store skred» utenfor  Brakerøya eller videre på Lierstranda, som har en annen geoteknisk tilstand enn elvebreddene i Drammen.

LES OGSÅ: Fjordbyen kommer!

De som er motstandere av nytt sykehus på Brakerøya kommer derfor antakelig ikke til å oppleve det som skjedde med alternativet Gullaug, hvor tomten ikke ble «godtatt» pga. kvikkleire og forurensning – som var helt grunnløse påstander – muligens fremsatt fra krefter i Asker/Bærum som ikke ønsket et nytt stort sykehus i Lier.

Men etter alt det som har skjedd i sykehussaken siden jeg deltok i takseringen av Gullaug-tomten i 2003, må jeg si meg enig i avslutningen til Landaas – «Den som lever får se».

FLERE AKTUELLE MENINGER:

* Bidrar DT til integrering og inkludering eller segregering og parallellsamfunn?

* Kommunereform og krisemaksimering

* Der følelsene seiret

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken