113-tilknytning og ambulansetjenesten

Foto:

Av
DEL

MeningerVenner av Drammen sykehus – VADS – har brakt i erfaring at Helse Sør-Øst vurderer å utvide ordningen med at 113-tilknytningen og ambulansetjenesten i deler av sykehusområdet til Vestre Viken blir lagt til Oslo. VADS finner at slik splitting av oppgaver og ansvar er uheldig, spesielt av to grunner:

At 113-tilknytningen og ambulansetjenesten i lokalsykehusområdet til Bærum sykehus har vært styrt fra Oslo, er rester etter tidligere strukturer i spesialisthelsetjenesten. Da nåværende struktur for spesialisthelsetjenestene ble etablert på 2000-tallet, ble – som en inkonsekvens - 113-tilknytningen og ambulansetjenesten for lokalsykehusområdet til Bærum sykehus værende under Oslo.

VADS finner det uheldig med en struktur der forskjellige instanser har ansvar innen Vestre Vikens ansvarsområde, spesielt gjelder dette akuttkjeden. Med ny kommunestruktur, der Røyken og Hurum går sammen med Asker, vil denne strukturen med splittet ansvar, bli ytterligere forsterket hvis 113-tilknytningen og ambulansetjenesten for også Røyken og Hurum blir styrt fra Oslo.

Med 113- og ambulansetjeneste i dette området styrt fra Oslo, må det dessuten kunne forventes en økt pasientstrøm i retning Bærum og Oslo. Det vil være i strid med Stortingets vedtak i revidert nasjonalbudsjett 21. juni 2017 og beslutningen til Helse Sør-Øst om at Nye Drammen sykehus skal være lokalsykehus for bl.a. befolkingen i nåværende Røyken og Hurum. Videre kan det virke noe påfallende at en befolking som bor i 10-15 min avstand til Nye Drammen sykehus skal ha 113-tilknytning og ambulansetjeneste styrt fra Oslo.

Les også: Norsk helsevesen på sitt beste!

VADS er kjent med den betydelige utviklingen som har skjedd innen disse prehospitale tjenestene, samt den økte oppmerksomhet på tidsfaktorens betydning i akuttsituasjoner. Det minnes om at tidsavstanden fra steder som Tofte, Holmsbu, Sætre, Røyken er 10 – 15 min kortere til Brakerøya enn til Bærum sykehus. Dette underbygger beslutningen til Helse Sør-Øst om at Nye Drammen sykehus skal være lokalsykehus for befolkningen i nåværende Røyken og Hurum, samt at det som områdesykehuset vil ha et bredere tverrfaglig tilbud i akuttsituasjoner.

VADS vil understreke viktigheten av enhetlig ansvar og felles ledelse av hele akuttkjeden, fra mottatt 113-melding i AMK, via akuttbehandling på stedet og under transport, til sykehus på adekvat faglig nivå.

VADS finner det derved naturlig at 113-anrop blir rutet til AMK Vestre Viken i Drammen. Mindre akutte henvendelser kan på vanlig måte settes videre til aktuell legevakt.

Les også: Høyere pris for dårligere beredskap

Beredskapsmessig rettes oppmerksomhet også på sårbarhet, - spesielt mot konsekvenser ved utfall av større sentraler. Det kan være teknisk svikt eller følge av en villet handling.

Nåværende ordning for 113-tilknytning og ambulansetjeneste i lokalsykehusområdet til Bærum sykehus er rester etter tidligere strukturer.

Venner av Drammen sykehus – VADS – mener prinsipielt ut fra strukturelle og beredskaps-messige forhold at 113-tilknytning og ambulansetjeneste i lokalsykehusområdet til Bærum sykehus skal være del av sykehusområdet til Vestre Viken med AMK Vestre Viken i Drammen. Det virker uheldig at to deler av spesialisthelsetjenesten i et område skal ledes fra forskjellige instanser og ha forskjellige ansvarslinjer.

Hvis dette pt. skulle være et praktisk problem, bør som et minimum 113-tilknytning og ambulansetjeneste for Nye Asker kommune innlemmes i det øvrige Vestre Viken-området.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags