Alle fagmiljøene er altså mot å bygge på de gamle tomten. En sterkere faglig bakgrunn er det vel umulig å oppdrive?

Var det ikke det komiteen skulle gjøre; gi en faglig god begrunnelse for hvor sykehuset skulle ligge? 

Hvis komiteen fremdeles etter dette mener at sykehuset skal ligge på Bragernes, så må de jo mene at de er mer kompetente enn de enstemmige fagmiljøene.

Da er det faktisk en god idé å se på den egentlige kompetansen til hver av komitémedlemmene fra tidligere virksomheter som så vanvittig oppveier og sågar overgår alle de faglige miljøene.

Eller er det kanskje slik at personlig prestisje gjør blind og vrang og faglig uegnet?

Jeg oppfordrer DT til å offentliggjøre CV-ene til komitémedlemmene, og intervjue dem, slik at alle vi utenforstående og uforstandige kan få et klart bilde av hvorfor deres kompetanse overveier de samlede fagmiljøene med all deres kompetanse og erfaring fra andre sykehus i inn- og utland.

FLERE INNLEGG I SYKEHUSDEBATTEN:

* Nei til sykehus på «stylter»

* Utbygging av Drammens sykehus på Bragernes vil være helseskadelig for premature barn og syke nyfødte

* Lirke og lure

* Hva er galt med Ytterkollen?